Krew z krwi, kość z kości

Ponad trzy czwarte firm z grona najbardziej podziwianych (Most Admired Companies) poszukuje kandydatów na CEO wśród swoich pracowników - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Hay Group. To odzwierciedlenie podejścia tych firm do kwestii zarządzania kapitałem ludzkim.

Hay Group nadzoruje publikowany przez Fortune raz do roku ranking najbardziej podziwianych firm. Firma przeprowadziła wśród 150 kandydujących do tego miana firm sondę na temat preferencji w poszukiwaniu kandydatów na najwyższe stanowiska. W przypadku 77% firm uznanych potem za najbardziej podziwiane przedkłada się kandydatury wywodzące się z organizacji. Dla porównania podobne podejście reprezentuje już tylko 60% pozostałych firm, które przegrały w wyścigu o miano najbardziej podziwianej.

91% firm z grona najbardziej podziwianych posiada dobrze opracowane plany na wypadek niespodziewanego odejścia CEO, aktualizowane i dyskutowane przynajmniej raz do roku na posiedzeniu zarządu. Dla porównania podobną przezornością cechuje się tylko 65% pozostałych, "aspirujących" firm. Najbardziej podziwiane firmy częściej także (70% do 57%) posiadają spójny wzorzec następcy CEO - jakie cechy uwzględniające strategię i rodzaj biznesu powinien posiadać.

Zatrudnienie CEO w najbardziej podziwianych firmach jest dla ich rad nadzorczych na tyle istotnym i zarazem rygorystycznie egzekwowanym procesem, że łatwiej im obserwację i rozwijanie potencjalnych talentów przywódczych prowadzić we własnej organizacji, niż szukać odpowiednich kandydatów na zewnątrz. Takie podejście związane jest z ogólnym nastawieniem firmy do kwestii zarządzania kapitałem ludzkim. Firmy najbardziej podziwiane zdecydowanie częściej angażują się w zarządzanie kapitałem ludzkim. 82% z nich posiada przygotowaną, aktualizowaną i zatwierdzaną przez zarząd strategię w tym względzie (wśród pozostałych firm odsetek ten wynosi 67%).

PODZIWIANI I RESZTA, źródło: Hay Group

W porównaniu z radami nadzorczymi pozostałych firmach, rady firm najbardziej podziwianych deklarują częściej

@ o 19 punktów proc., że starają się o obecność zagadnień zarządzania kapitałem ludzkim w zarządzie,

@ o 21 punktów proc., że posiadają spójny, precyzyjny plan sukcesji dotyczący stanowisk CEO i innych najwyższych stanowisk w firmie,

@ 23 punktów proc., że oceniają CEO pod kątem sukcesów w rozwijaniu kapitału ludzkiego, a nie tylko wyników finansowych i wypełniania zadań wynikających ze strategii firmy,

@ o 21 punktów proc., że częściej posiadają dokładne plany działania na wypadek nagłej zmiany CEO i innych najwyższych rangą,

@ o 15 punktów proc., że regularnie uaktualniają informacje o postępach czynionych przez wewnątrzfirmowych kandydatów na najwyższe stanowiska,

@ o 22 punktów proc., że posiadają strategie zarządzania kapitałem ludzkim przeglądane i akceptowane przez rady,

@ o 23 punkty proc., że posiadają spójny profil następcy CEO, uwzględniający model działania i strategię firmy,

@ o 13 punktów proc., że posiadają plany sukcesji dla najważniejszych stanowisk w firmie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200