Kręte ścieżki kariery informatyka

Jeszcze nigdy dotąd ścieżka kariery informatyka nie była tak długa i tak kręta. Pokonanie każdego kolejnego szczebla w karierze obarczone jest coraz większym ryzykiem.

Jeszcze nigdy dotąd ścieżka kariery informatyka nie była tak długa i tak kręta. Pokonanie każdego kolejnego szczebla w karierze obarczone jest coraz większym ryzykiem.

Jeszcze kilka lat temu perspektywy informatyka rozpoczynającego pracę w firmach spoza sektora IT były łatwe do przewidzenia. Najpierw stanowisko programisty, czy młodszego administratora, po kilku latach awans na stanowisko starszego specjalisty, dla garstki szansa na karierę kierownika projektów, czy wręcz kierownika działu IT. Taki model kariery obowiązywał w niemal wszystkich sektorach gospodarki z wyjątkiem finansów i telekomunikacji. Firmy z tych sektorów oferowały nieco dłuższą ścieżkę kariery i perspektywy na awans na szefa jednej z komórek wchodzących w skład departamentu lub wręcz samego szefa departamentu.

Z informatyki do biznesu

Wraz z rozwojem technologii informatycznych, wzrostem liczby projektów IT, a także pozycji działów technologicznych w strukturach wewnętrznych wydłużyła się ścieżka kariery specjalisty ds. IT. Nawet trafiając do firmy jako serwisant, czy pracownik działu helpdesk może z czasem poprzez stanowiska związane ze wsparciem poszczególnych procesów awansować na posadę szefa działu helpdesk/service desk. Co więcej jego kariera w obrębie jednego przedsiębiorstwa wcale nie musi się na tym kończyć. Jako menedżer ds. jednego z kluczowych procesów ma przed sobą otwartą drogę kariery na stanowiska w działach biznesowych realizujących ten proces. Doświadczenie zdobyte w działach service desk może zostać z powodzeniem wykorzystane także w pracy jako menedżer ds. zarządzania relacjami z dostawcami zewnętrznymi. Popyt na tego typu specjalistów rośnie wraz ze wzrostem liczby kontraktów outsourcingowych i w tej chwili należą oni do grupy najbardziej poszukiwanych i najcenniejszych pracowników na rynku.

Równie atrakcyjne perspektywy mają przed sobą także programiści. Typowa ścieżka kariery programisty prowadziła od stanowisk związanych z kodowaniem i testowaniem aplikacji, przez analityka systemów, do kierownika projektów i ewentualnie kierownika działu. Dziś sięga dużo dalej i daje możliwość różnorodnego rozwoju, chociażby w kierunku analizy i usprawnienia procesów biznesowych. Osoby z doświadczeniem w rozwoju systemów informatycznych coraz częściej mają także szansę na karierę w działach związanych z rozwojem biznesu (Business Development Management). To skutek coraz bardziej znaczącej roli IT w kreowaniu i dostarczaniu produktów oraz usług świadczonych przez przedsiębiorstwa.

Precyzyjny plan

Dopiero niedawno przedsiębiorstwa dostrzegły sens zaoferowania specjalistom IT odpowiednich perspektyw rozwoju zawodowego w obrębie fi rm. Coraz częściej na informatyków przychodzących do fi rm czekają precyzyjnie opracowane ścieżki kariery. Podejmując decyzję o zatrudnieniu informatyk wie, jakie ma przed sobą perspektywy i kiedy może spodziewać się awansu.

Osobny kierunek rozwoju dla osób obdarzonych zdolnościami interpersonalnymi stanowi ścieżka projektowa, która coraz częściej nie kończy się na kierowniku projektów, ale idzie dalej w stronę struktur związanych z biurami projektowymi (Project Management Office) i menedżerów programów, a więc osób odpowiedzialnych za zarządzanie i synchronizację wielu rozproszonych geograficznie projektów.

Coraz więcej firm stwarza także informatykom możliwość kariery zawodowej w innych działach biznesowych, nawet tak odległych od technologii jak marketing.

W koncernach międzynarodowych coraz częściej perspektywy kariery zawodowej nie są ograniczone jedynie do Polski. W największych światowych firmach rośnie popyt na programistów, kierowników projektów czy specjalistów z zakresu analizy procesowej, którzy zwykle okazują się bardziej skłonni do wytężonej pracy i bardziej innowacyjni niż ich koledzy z oddziałów z Europy Zachodniej.

Gotowe ścieżki kariery

Stwierdzenie, że firmy coraz bardziej dbają o informatyków zakrawa na truizm. O ile jednak szefowie przedsiębiorstw i działy personalne już dawno zrozumiały, że realia rynkowe narzucają wysoki poziom płac, o tyle dopiero niedawno dostrzeżono sens zaoferowania im odpowiednich perspektyw rozwoju zawodowego w obrębie firm. "Coraz częściej na specjalistów przychodzących dopiero do firm czekają precyzyjnie przygotowane ścieżki kariery" - mówi Łukasz Grzeszczyk, konsultant dywizji IT & Telecom w firmie doradztwa personalnego Hays Poland. Podejmując decyzję o zatrudnieniu informatyk wie, jakie ma przed sobą perspektywy i kiedy może spodziewać się awansu.

W niektórych firmach międzynarodowych może on wręcz liczyć na formalną pomoc starszych kolegów, pełniących funkcję doradców ds. kariery (career counselors). Ich zadaniem jest sugerowanie dalszych ścieżek rozwoju zawodowego i podpowiadanie, w oparciu o wiedzę, na temat organizacji, ewentualnych możliwości awansu w strukturach firmy. Najbardziej rozwinięte organizacyjnie firmy organizują również formalne szkolenia z zakresu zarządzania karierą.

Większa odpowiedzialność

Większe możliwości to oczywiście większa odpowiedzialność. Wobec rosnącej liczby opcji znaczenia nabiera każda decyzja dotycząca kariery zawodowej. Dotyczy to zarówno wyboru miejsca pracy, jak i późniejszego rozwoju kariery zawodowej. Każde szkolenie czy projekt, w którym bierzemy udział, może mieć wpływ na naszą przyszłość.

Większe możliwości oznaczają także konieczność przyjęcia bardziej proaktywnej postawy. Dzisiejszy specjalista IT, który myśli o karierze i awansie, nie może siedzieć z założonymi rękami. Musi stale podtrzymywać kontakty z klientami biznesowymi w firmie, by wiedzieć o nowych, potencjalnie atrakcyjnych inicjatywach.

Świadomy rozwój kariery wymaga więc nie tylko doskonałości technicznej i wiedzy o biznesie, ale także znajomości strategii, a na wyższych szczeblach także pewnych umiejętności interpersonalnych, czy też "politycznych". Oczywiście te dwie ostatnie cechy przydają się przede wszystkim w firmach międzynarodowych, gdzie umiejętność przewidywania kierunków dalszego rozwoju, np. ewentualnych fuzji, jest niemal równie ważna co wiedza merytoryczna.

W zgodnej opinii "łowców głów" informatycy coraz lepiej rozumieją charakter wyzwań, jakie przed nimi stają. Coraz częściej bez ogródek mówią o tym, że na decyzję o zatrudnieniu ma wpływ nie tylko wysokość wynagrodzenia, lecz także możliwość rozwoju. I to nie tylko tego rozumianego po prostu jako dostęp do specjalistycznych szkoleń, ale przede wszystkim tego związanego z awansem pionowym w organizacji. Szukają firm, których kultura organizacyjna zakłada taki stały rozwój i nie zawęża go jedynie do perspektywy jednego działu, czy specjalności.

Dłużej na szczyt

Wraz z rozwojem technologii informatycznych, wzrostem liczby projektów IT, a także wzrostem znaczenia działów technologicznych w strukturach wewnętrznych wydłużyła się ścieżka kariery specjalisty ds. IT.


TOP 200