Kredyt uzupełniający

Dotacje unijne są wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów, a więc po zakończeniu inwestycji. Aby ją wcześniej sfinansować, można ubiegać się o wsparcie w postaci kredytów bankowych.

Dotacje unijne są wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów, a więc po zakończeniu inwestycji. Aby ją wcześniej sfinansować, można ubiegać się o wsparcie w postaci kredytów bankowych.

Dopłaty do inwestycji realizowane ze środków Unii Europejskiej mają na celu zwiększanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw i konkurencyjności gospodarki naszego kraju. Zgodnie jednak z przepisami unijnymi, wypłacane dotacje stanowią zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Oznacza to, że aby firma uzyskała wsparcie ze strony UE musi najpierw zrealizować planowaną inwestycję. Na to potrzebne są określone środki finansowe, zazwyczaj przekraczające możliwości wielu polskich przedsiębiorstw z sektora MSP. Większość banków posiada w ofercie specjalne programy kredytowe skierowane do firm, które zamierzają ubiegać się o refinansowanie inwestycji z funduszy UE.

Czego oczekuje bank?

10%

wniosków kredytowych złożonych w zeszłym roku w Kredyt Banku dotyczyło kredytów na finansowanie inwestycji objętych dotacjami Unii Europejskiej.

Kredyty mogą być udzielane na sfinansowanie bezpośrednich wydatków inwestycyjnych, nakładów kwalifikowanych, jak również obejmujących pozostałe koszty związane z realizacją przedsięwzięcia, m.in. szkolenia. W większości przypadków refundacji ze środków unijnych podlega średnio ok. 50% poniesionych nakładów. Natomiast wysokość kredytu to - w zależności od banku i uwarunkowań przedsiębiorstwa - do 90% wkładu własnego. Jak mówią przedstawiciele PKO BP, w najbardziej popularnym wśród przedsiębiorców działaniu 2.3 Wzrost Konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje SPO WKP, beneficjenci w latach 2004-2006 byli wręcz zobowiązani do zaciągnięcia kredytu bankowego, jeżeli wysokość dotacji przekraczała wartość 125 tys. zł.

Wymagane przez banki zabezpieczenia kredytu uzależnione są od wielkości inwestycji i stanu finansów przedsiębiorstwa. Najczęściej stosowana jest cesja wierzytelności z umowy dotacyjnej. Dotacja wypłacana jest na rachunek spłaty kredytu. Istnieje również możliwość uzyskania tzw. kredytu pomostowego, który umożliwi finansowanie bieżącej działalności firmy podczas realizacji przedsięwzięcia objętego refundacją.

Firmy, które zamierzają realizować inwestycję refundowaną przez UE, muszą - jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie - zadbać o środki na pokrycie kosztów inwestycji. Przed udzieleniem kredytu, w ramach kwalifikacji do jego udzielenia, banki oceniają zdolności finansowe przedsiębiorstwa oraz atrakcyjność i możliwości realizacji projektu inwestycyjnego. Jeśli ocena wypadnie pozytywnie, udzielana zostaje tzw. promesa bankowa. Dla klientów ubiegających się o kredyt unijny promesa obejmuje zwykle okres od 6 do 9 miesięcy. Promesę należy dołączyć do dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o refinansowanie inwestycji. Z punktu widzenia instytucji opiniującej wniosek o dofinansowanie stanowi ona również ważną informację o stanie finansów przedsiębiorstwa oraz możliwości realizacji dofinansowywanego przedsięwzięcia.

Korzystanie z usług banku ma jeszcze jedną ważną dla mniejszych firm zaletę, doradcy bankowi najczęściej kontrolują poprawność samego wniosku. Pozwala to na skrócenie formalności związanych z jego składaniem w instytucji przyznającej dotację, a w efekcie często przyspieszenie uzyskania refundacji.

Czas to pieniądz

Większość banków zapewnia, że kredyty na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych realizowane są w najkrótszym możliwym czasie. Dokumenty wymagane przez banki zazwyczaj pokrywają się z tymi, które należy przedstawić instytucji opiniującej wniosek o dofinansowanie. W większości przypadków spłata zaciągniętego kredytu uzupełniającego odbywa się po realizacji inwestycji i otrzymaniu dotacji unijnych, w okresie uzależnionym od warunków zapisanych w umowie kredytowej. Zazwyczaj szczegółowe warunki dotyczące kosztów kredytu oraz harmonogramu spłat ustalane są indywidualnie, maksymalny czas trwania kredytu zwykle nie przekracza 10 lat.

Aby uzyskać najlepsze warunki i maksymalnie skrócić czas potrzebny na rozpatrzenie kredytu, warto dokładnie przeanalizować oferty kredytów unijnych oferowane przez poszczególne banki. W zależności od uwarunkowań - zwłaszcza wielkości inwestycji i przedsiębiorstwa - poszczególne banki oferują nieco odmienne warunki kredytowania. Warto też skontaktować się z przedstawicielem wybranego banku i zapytać o niezbędną dokumentację, a dopiero po jej skompletowaniu, wraz z wypełnionym wnioskiem o przyznanie dotacji z funduszy unijnych, udać się do banku.

Nie należy też odkładać złożenia wniosków o kredyt i dotację na ostatnią chwilę. "Jednym z najczęściej popełnianych przez kredytobiorców błędem jest zbyt późne wnioskowanie o kredyt. Podejmując decyzję w ostatniej chwili przedsiębiorcy nie mają czasu na zebranie ofert i wybranie najlepszej formy kredytowania. Dodatkowo kilka dni trzeba przewidzieć na procedury bankowe i zgromadzenie niezbędnych dokumentów" - mówi Ewa Krawczyk, kierownik Zespołu Komunikacji Zewnętrznej w Kredyt Banku. "W przypadku większych inwestycji należy liczyć się z dłuższymi i bardziej skomplikowanymi procedurami" - dodaje.

Jak przekonują bankowcy, większość wniosków dotyczących przyznania kredytu umożliwiającego pokrycie części nakładów inwestycji, która ma zostać refinansowana ze środków UE, jest rozpatrywana pozytywnie.

Procedura ubiegania się o dotacje unijne z uwzględnieniem kredytu

  1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.
  2. Poddanie się ocenie banku kredytującego.
  3. Otrzymanie promesy bankowej.
  4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinanso-wanie.
  5. Podpisanie umowy kredytu i wypłata środków.
  6. Realizacja inwestycji.
  7. Wypłata dofinansowania z funduszu UE.

Źródło: Kredyt Bank

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200