Kreatywna informatyzacja

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu rozwija i modyfikuje systemy IT w celu poprawy jakości leczenia, usprawnienia zarządzaniu u siebie i ułatwienia pracy kolejnym informatyzowanym placówkom.

Computerworld Lider Informatyki 2014

Wydanie Computerworld poświęcone prezentacji wyników konkursu Lider Informatyki 2014 można bezpłatnie pobrać w formacie PDF: Computerworld Lider Informatyki 2014.

Z propozycją rozpoczęcia procesu informatyzacji szpitala do dyrektora Janusza Sikorskiego przyszedł Robert Kurosz, starszy specjalista ds. IT. Miał pomysł, skąd wziąć pieniądze, i świadomość, że skoro szpitala nie stać na rozwiązanie skrojone na miarę za 7 mln zł, to trzeba uniwersalne systemy za jedną trzecią kwoty dostosować do potrzeb placówki. Informatyzację poprzedzono audytem wewnętrznym; sformułowano rekomendacje dotyczące dalszego stosowania dobrych praktyk i standardów w zarządzaniu środowiskiem IT. Wnioski uzupełniono o wyniki analizy potrzeb użytkowników w zakresie funkcjonalności oczekiwanych wobec rozwiązań IT.

Efekty wdrożenia

Dzięki zmniejszeniu liczby osób potrzebnych do obsługi administracji szpital zatrudnił dodatkowy personel medyczny.

Miesięcznie notujemy kilkadziesiąt rejestracji internetowych.

Błędy przedlaboratoryjne z 400 zarejestrowanych w latach 2012–2013 zostały ograniczone

do minimum w roku 2014.

O 300% zwiększyła się liczba badań płatnych (prywatnych) wykonywanych

w laboratorium szpitalnym.

Wszystkie zlecenia, które nie wymagają zgody pacjenta (90% wszystkich zleceń w szpitalu), są przekazywane drogą elektroniczną.

Pierwszy etap obejmował rozbudowę infrastruktury sprzętowej sieciowej i organizację całego środowiska IT. Kolejny etap to wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego część białą oraz administracyjną szpitala.

Zobacz również:

  • Chmury także mają szczyty. „Best in cloud 2022”
Janusz Sikorski, dyrektor naczelny

Informatyzacja ma znaczenie wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne dlatego, że służy naszemu pracownikowi i ułatwia mu pracę. Z kolei na zewnątrz łatwiej nam jest dotrzeć z informacją o szpitalu do pacjentów. Moim zdaniem dobrze byłoby, gdybyśmy ujawniali również informacje negatywne, o zakażeniach, powikłaniach i śmiertelności okołooperacyjnej.

Dzięki informatyzacji dokumentacja medyczna wreszcie będzie czytelna, nastąpi wymiana informacji. To umożliwi sprawdzenie historii choroby, do której dostęp będzie miał każdy upoważniony. Łatwiej będzie leczyć, bo informacje będą się nawarstwiały. Poza tym narzędzie pozwala na oszczędność czasu, bo część opisu powtarza się i wystarczy ją modyfikować.

Głównym systemem w szpitalu w Sandomierzu jest rozwiązanie AMMS (Asseco Medical Management Systems) i Infomedica firmy ASSECO Poland SA. Wdrożone zostały moduły: Ruch Chorych, Przychodnie, Gabinety Diagnostyczne, Gabinety Zabiegowe, Zakażenia Szpitalne, Bank Krwi, Patomorfologia, Apteka, Apteczki Oddziałowe, Rozliczenia, Zlecenia, Punkty Pobrań i Dokumentacja Formularzowa. Firma Asseco dostarczyła funkcjonalności określane jako LIS (Laboratory Information System), czyli moduły Laboratorium oraz Serologia. Systemy szpitalne: Administracja, HiS, RiS, LiS, eRejestracja, systemy obsługi apteki i rozwiązania mobilne są ze sobą zintegrowane i automatycznie wymieniają wszelkie niezbędne dane – to ważne dla bezpieczeństwa i ciągłości pracy.

Zanim systemy zaczęły odzwierciedlać czynności wykonywane w szpitalu, Robert Kurosz zgłosił ok. 1200 modyfikacji, rozszerzeń i błędów do Asseco i ok. 400 do drugiego producenta oprogramowania – Pixel Technology. Wprowadzone poprawki pozwalały rozszerzyć lub zmodyfikować system, dostosowując go do wymagań szpitali i wymiany informacji między nimi. Część problemów jeszcze do dziś Robert Kurosz rozwiązuje na własnym poziomie. Samodzielnie opracował rozwiązanie, które umożliwia lekarzom dostęp (z dowolnego miejsca) do wybranych badań radiologicznych, które mogą być udostępniane przez upoważniony personel lekarski w sytuacjach ratowania życia i zdrowia. Technologicznie proste rozwiązanie uratowało życie pacjentce przywiezionej z wypadku, gdy o powodzeniu podjętej terapii decydowały dosłownie minuty.

Zdalna informacja i rejestracja

Robert Kurosz, starszy specjalista ds. informatyki, koordynujący i nadzorujący wdrożenie

Dla mnie lider informatyki to ten, który pomaga innym być podobnym do siebie. Lider kreuje rozwiązania i walczy, aby pozostali klienci danej firmy IT mieli lepiej i mogli rozwijać swoje placówki. Mam osobistą satysfakcję, kiedy do Sandomierza przyjeżdżają przedstawiciele dużych placówek, aby podejrzeć wprowadzone rozwiązania, które dzięki wyeliminowaniu błędów mogą zostać zastosowane w jednych z największych placówek medycznych w kraju. Mając na uwadze współpracę z szpitalami, zaangażowałem się w rozwój forum internetowego dotyczącego systemów Asseco: www.su.krakow.pl/forumcl2 . Przedstawiam tam najważniejsze problemy, których rozwiązanie pomoże polskim szpitalom być najlepszymi dla naszych podopiecznych.

Pacjenci za pomocą eRejestracji mogą z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub prostego logowania dostać się na stronę szpitala i przeglądać wyniki swoich badań placówce. Poprzez stronę internetową pacjenci lub ich opiekunowie mogą rejestrować się na wizyty. Na razie szpital udostępnia tylko część terminów, gdyż większość pacjentów korzysta z tradycyjnej formy rejestracji.

Obecni i przyszli podopieczni szpitala mogą sięgać po informacje w internecie, np. o programach lekowych i nowoczesnych terapiach. A jest się czym chwalić, bo oddział neurologii prowadzi dwa badania kliniczne o światowym zasięgu dotyczących udarów mózgu oraz pięć z innych dziedzin. Dzięki pozytywnej ocenie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szpital w sierpniu br. uzyskał Akredytację Ministra Zdrowia. Sukcesem osobistym Roberta Kurosza jest to, że Asseco i Pixel Technology zaproponowały sandomierskiemu szpitalowi pilotażowe programy kolejnych rozwiązań.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200