Krakowskie Kolegium

Wiosną br., profesorowie reprezentujący wydziały Matematyki i Fizyki oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego założyli Fundację Edukacji Informatycznej.

Wiosną br., profesorowie reprezentujący wydziały Matematyki i Fizyki oraz Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego założyli Fundację Edukacji Informatycznej.

Jej prezesem wybrano Pawła Mosznera. Osią aktywności fundacji będzie niewątpliwie uruchamiane od października '92, 2-letnie Kolegium Informatyczne. Szkoła ta, do której nabór odbył się 20 lipca, ma charakter studium pomaturalnego. Celem nauczania jest wyrobienie w słuchaczach praktycznej znajomości informatyki. Pierwszy rok studium jest wspólny dla wszystkich słuchaczy. Na jego program składają się zajęcia z matematyki i informatyki, uzupełnione lektoratem z angielskiego. Drugi rok pozwala na wybór jednej z trzech specjalności. Pierwsza, to kształcenie personelu do obsługi niewielkich ośrodków informatycznych w przedsiębiorstwach. Druga ma na celu nauczyć użytkowego posługiwania się grafiką komputerową i programami składu tekstów (DTP). Wreszcie trzecia, to kształcenie "asystentów [asystentek?] menedżera", znających się na informatyce, ale w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną. Studia w kolegium są płatne 1.9 mln zł miesięcznie (grafika nieco drożej), z opłatą wstępną 5 mln zł, która jest przyjmowana na poczet trzech ostatnich miesięcy nauki. Powstanie Kolegium przyczyniło się do powrotu na uczelnię grupy fachowców, których warunki finansowe pracy zmusiły poprzednio do odejścia do prywatnego biznesu. Jak twierdzi dyrektor Instytutu Informatyki UJ prof. Jerzy Szwed, proporcje zarobków na uczelni i w biznesie potrafią sięgać obecnie ilorazu równego 10.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200