Krajowy szkielet sieci ATMAN

ATM operator sieci ATMAN rozbudowuje własną międzymiastową sieć szkieletową w relacjach między kluczowymi węzłami w Polsce. Dochodzenie do krajowej sieci szkieletowej ATMAN wymaga współpracy z dostawcami ogólnopolskiej infrastruktury sieciowej.

Rozbudowa sieci ATMAN do sieci krajowej jest naturalną konsekwencją strategii przyjętej przez firmę ATM, związanej ze wzrostem liczby klientów i rosnącym zainteresowaniem usługami w głównych ośrodkach miejskich. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga przede wszystkim rozszerzenia szkieletu sieci ATMAN na cały kraj w sytuacji, gdy wielu operatorów telekomunikacyjnych powierza firmie rolę końcowego integratora usług, oferując jednocześnie swe zasoby telekomunikacyjne.

Przewidywany do ukończenia w lipcu tego roku pierwszy etap rozszerzenia, poza zwiększeniem przepustowości szkieletu, połączy miasta o intensywnym ruchu: Warszawę, Kraków, Katowice, Łódź, Gdańsk i Lublin. Modernizacja sieci szkieletowej ATMAN pozwoli rozszerzyć aktualną ofertę usług integracyjnych, a dotyczących outsourcingu telekomunikacyjnego: specjalizowanego dostępu do krajowych i zagranicznych sieci internetowych oraz bezpieczniejszych łączy transmisji danych.

Zobacz również:


TOP 200