Krajowy Schemat Karty Płatniczej

„Urząd bez gotówki” czyli koncepcja platformy płatności elektronicznych dla administracji publicznej.

Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju. Źródło: Computerworld IDG.

Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju, przedstawił koncepcję „urzędu bez gotówki” - platformy płatności elektronicznych dla administracji publicznej.

Płatności bezgotówkowe generują szereg korzyści: są wygodne, poprawiają sprawność obsługi, redukują koszt i czas oczekiwania, wreszcie - zwiększają bezpieczeństwo oraz przejrzystość rozliczeń. Nic dziwnego zatem, że rola transakcji bezgotówkowych cały czas rośnie; o ile jeszcze w 2002 roku blisko 31% płatności dokonywanych było przy pomocy gotówki, o tyle w 2015 jej udział w puli transakcji zmniejszył się do poziomu 21,6%. Jednocześnie najszybciej wzrasta liczba bezgotówkowych transakcji kartowych: w 2009 roku było ich 704 mln, w 2015 roku: już ponad 2,5 mld.

Zobacz również:

Ubankowienie i ukartowienie Polaków jest bardzo wysokie” - podkreśla Sebastian Christow. „Ludzie dysponują pieniądzem bezgotówkowym”. Jednocześnie, według danych ARC Rynek i Opinia, na które powoływał się Sebastian Christow, 58% Polaków nie korzystało dotąd z płatności kartowych w urzędach. Dlaczego aż tylu? 70% respondentów wskazało jako powód fakt, że nie było takiej możliwości, raptem 21% - że woli płatności gotówką.

Pilotaż w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”

Od ostatniego kwartału 2016 roku, do końca pierwszego kwartału 2017 roku, realizowane będą pilotażowe wdrożenia terminali do płatności bezgotówkowych w wybranych urzędach; w 127 jednostkach zainstalowanych zostanie 165 terminali płatniczych.

Od kwietnia br. program obejmie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie, a także policję. Liczba terminali w poszczególnych jednostkach zależeć będzie od liczby mieszkańców danych gmin. W terminalach POS akceptowane będą płatności dokonywane kartami VISA i Master Card, a także płatności mobilne w systemie BLIK.


TOP 200