Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2003

W Bydgoszczy rozpoczęła się dziś kolejna edycja Krajowego Sympozjum Telekomunikacji. Jak co roku podstawowym celem sympozjum jest prezentacja nowych osiągnięć naukowych wyższych uczelni, ośrodków badawczo–rozwojowych, prezentacja nowych trendów w telekomunikacji oraz integrowanie środowiska telekomunikacyjnego kraju.

Bezpośrednimi organizatorami KST są: Sekcja Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Instytut Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Na obradach dominują dwa podstawowe nurty: naukowy i prezentacyjno-promocyjny.

W ramach sesji plenarnych omawiane są perspektywy nowego prawa telekomunikacyjnego oraz strategia rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce (m.in. wpływ nowelizacji prawa telekomunikacyjnego na demonopolizację rynku oraz wpływ wstąpienia Polski do UE na rynek w kraju).

Zobacz również:

Wśród tematów seminariów firmowych dominują aspekty usługowe (np. usługa Ethernet w tradycyjnych sieciach transportowych, konwergencja aplikacji w sieciach stałych i mobilnych) oraz problematyka rozwiązań dostępu do internetu (np. szerokopasmowy dostęp przez satelitę).

Seminarium potrwa do 12 września.


×