Kradzież w Fundacji

W nocy z 3 na 4 maja br. naszą Fundację spotkało ogromne nieszczęście: włamano się do naszego Laboratorium Komputerowego przy ul. Tatrzańskiej 7a i wyniesiono zainstalowany w nim sprzęt komputerowy (13 jednostek centralnych, w tym serwer z systemem OS/2 i całą zawartością naszego informatora sieciowego, monitor, 4 klawiatury, kolorowy skaner, 4 drukarki, w tym laserową oraz zasilacz UPS).

W nocy z 3 na 4 maja br. naszą Fundację spotkało ogromne nieszczęście: włamano się do naszego Laboratorium Komputerowego przy ul. Tatrzańskiej 7a i wyniesiono zainstalowany w nim sprzęt komputerowy (13 jednostek centralnych, w tym serwer z systemem OS/2 i całą zawartością naszego informatora sieciowego, monitor, 4 klawiatury, kolorowy skaner, 4 drukarki, w tym laserową oraz zasilacz UPS).

Ogólna wartość skradzionego sprzętu wg kwot, na które został ubezpieczony w PZU, wynosi 476 mln zł. Jest to sprzęt pochodzący z darów, a przede wszystkim zakupiony z funduszy różnych instytucji, które zlecały nam wykonywanie projektów oraz grantów. Kosztował więc on naszych członków i podopiecznych miesiące i lata wytężonej pracy. Sprzęt ten służył przede wszystkim do prowadzenia kursów komputerowych. Korzystały z nich bezpłatnie osoby niepełnosprawne podwyższając swoje kwalifikacje i tym samym zwiększając swoje szanse na rynku pracy. Prowadzono też kursy płatne, wykładowcami były osoby niepełnosprawne, dla wielu z nich kursy stanowiły jedyne źródło utrzymania, zaś część zarobionych przez nich pieniędzy przekazywano na rzecz Fundacji. Z tego byli opłacani pracownicy Laboratorium (3 osoby na dwóch etatach), osoby niepełnosprawne, które zajmują się księgowością, administracją, prowadzeniem zapisów na kursy, wypożyczaniem oprogramowania i innymi niezbędnymi pracami administracyjnymi. Kradzież sprzętu sprawiła, że kilkanaście osób straciło często jedyne źródło utrzymania, został też zagrożony byt Fundacji.

Gorąco prosimy o zamieszczenie naszej prośby o podawanie informacji, które mogłyby pomóc policji w prowadzeniu śledztwa. Wszyscy którzy kupują komputery od pokątnych producentów powinni sobie zdawać sprawę, że być może kupują sprzęt kradziony. Większość naszych płyt głównych miała logo NTT.

Na nasze szczęście sprzęt był ubezpieczony w PZU i będziemy mogli za odszkodowanie odkupić jego znaczną część. Do tego jednak czasu sytuacja Fundacji i jej podopiecznych będzie bardzo trudna. Za pośrednictwem gazety apelujemy o pomoc, zwłaszcza finansową, by móc przynajmniej do czasu wznowienia kursów zapłacić naszym trzem niepełnosprawnym pracownikom, a także założyć system alarmowy w Laboratorim, by ponownie nas nie okradziono.

Liczę na życzliwość Czytelników, łączę serdeczne pozdrowienia.

<div align="right">Przewodnicząca Zarządu Fundacji

Prof. Elżbieta Pleszczyńska</div>

Adres: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ul. Tatrzańska 7a, 00-742 Warszawa tel. 40 00 71 w. 200 nr konta bankowego: BGK I O W-wa 399003-108020-47-2710.


TOP 200