Koszty downsizingu

Jeśli ktoś sądzi, że przechodząc od przetwarzania z użyciem komputera mainframe do serwerów LAN pracujących w architekturze klient/serwer zmniejszy koszty, to myli się. W momencie zakończenia takiej operacji koszty wzrosną o ok. 50%.

Jeśli ktoś sądzi, że przechodząc od przetwarzania z użyciem komputera mainframe do serwerów LAN pracujących w architekturze klient/serwer zmniejszy koszty, to myli się. W momencie zakończenia takiej operacji koszty wzrosną o ok. 50%.

Tak brzmi konkluzja dorocznej konferencji klientów firmy konsultingowej Gartner Group. Grupa Gartnera znana jest z tego, że studzi zapał swoich klientów wobec przetwarzania k/s. A swoją rezerwę uzasadnia w ten sposób:

Ogólne koszty przetwarzania w architekturze k/s wynoszą 150% kosztów, które trzeba ponieść przy zastosowaniu mainframe. Pomimo, że składowe sprzętowe i programowe architektury k/s są tańsze od ich odpowiedników na mainframe, to źródło wzrostu kosztów tkwi w serwisie i administracji.

Dla przykładu, w ośrodku obliczeniowym, kilku specjalistów jest w stanie obsłużyć tysiące użytkowników mainframe. W środowisku k/s, na każdych 35 użytkowników trzeba zatrudnić jedną osobę obsługi, co w sumie daje koszty osobowe 3-krotnie większe niż wydatki na sprzęt i oprogramowanie. Według szacunków Gartner Group, w ciągu ostatnich 10 lat w USA użytkownicy wydali ponad 400 mld USD na sprzęt i oprogramowanie typu desktop, ale następne 1,6 bln USD kosztował serwis i administracja systemów.

Przy przetwarzaniu z użyciem mainframe największy jest koszt sprzętu, który rozkłada się na okres średnio ok. 5 lat użytkowania. Kontrastuje to z systemami k/s, gdzie największy, niemalejący z czasem, koszt związany jest z zatrudnieniem obsługi.

Konkluzja: mitem jest pogląd, jakoby architektura k/s stanowiła panaceum na wszystkie bolączki. Trzeba rozważyć: jaka część przetwarzania faktycznie będzie musiała odbywać się na mainframe, czy trzeba przenosić dane na komputer biurowy, by tam je przetwarzać oraz jak wielu użytkowników musi używać systemu.

Jednak niezależnie od kosztów, wiele firm wybrało już sposób przetwarzania typu k/s, ze względu na jego główne zalety: zwiększoną elastyczność i znacznie lepszą funkcjonalność. Przytoczone analizy kosztów nie były bowiem w stanie zmierzyć satysfakcji użytkowników z mnogości opcji, nowych funkcji i innych wygód, jakie organizacja przetwarzania typu k/s jest w stanie zaoferować swoim klientom.


TOP 200