Koszty czy korzyści

Każdemu według możliwości

Wiele urzędów ucieszyłaby z pewnością informacja o możliwości posłużenia się gotowym, niedrogim i standardowym programem, przygotowanym specjalnie do obsługi zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznych. Tym bardziej że Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej wymaga, by informacje zawarte w nim były zorganizowane w postaci baz danych, ich udostępnianie zaś odbywało się z wykorzystaniem mechanizmów bazo- danowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest odpowiedzialne za opracowanie struktury informacyjnej BIP-u i przygotowa- nie jego strony głównej, nie zamierza jednak tworzyć wspólnego, ogólnodostępnego i przeznaczonego do powszechnego wykorzystania programu. "Żeby realizować zadania ustawy o dostępie do informacji publicznej, trzeba dysponować odpowiednimi zasobami, nie można zrobić niczego powyżej zapisów ustawy budżetowej" - tłumaczył samorządowcom podczas VI Konferencji "Miasta w Internecie" Gustaw Pietrzyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA. Jego zdaniem, w tegorocznym budżecie nie przewidziano żadnych funduszy na prace związane z wprowadzaniem w życie zapisów ustawy.

Rządowy i samorządowy

Projekt strony głównej BIP-u jest dostępny w Internecie na serwerze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (http://www.bip.gov.pl ).

Własną propozycję Biuletynu Informacji Publicznej prezentuje na stronach miejskiego serwisu internetowego Urząd Miejski w Sokołowie Podlaskim (http://www.sokolowpodl.pl). Wydzielona jako e-urząd część miejskiej witryny zawiera większość informacji wymienionych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej, m.in. dane o strukturze organizacyjnej i kompetencjach poszczególnych wydziałów urzędu, osobach piastujących funkcje publiczne, budżecie miasta, uchwałach rady miejskiej, ogłaszanych przetargach. Osobną część stanowi poradnik interesanta zawierający opis sposobów załatwienia poszczególnych spraw w urzędzie i wymaganych dokumentach oraz opłatach. Istnieje możliwość pobrania przez Internet wzorów stosownych wniosków. Procedury i karty informacyjne poszczególnych spraw opracowano w trakcie prac związanych z uzyskaniem przez sokołowski urząd certyfikatu ISO 2000.

Sokołowski e-urząd umożliwia zespołowe redagowanie zawartości BIP-u - urzędnik sam (pod kontrolą administratora) może publikować informacje w obszarze swoich kompetencji. System jest zbudowany na bazie narzędzia PostNuke, które jest oprogramowaniem open source, rozpowszechnianym na warunkach licencji GNU GPL. Rozwiązanie takie zostało wybrane jako alternatywa dla rozwiązań komercyjnych, dając możliwość prowadzenia stron bez dużych wydatków.

Swój projekt BIP-u ma też Mazowiecki Urząd Wojewódzki (http://mazowsze.uw.gov.pl ).

Wszystkie urzędy i instytucje publiczne zobowiązane do przestrzegania Ustawy o dostępie do informacji publicznej będą musiały zatem same poradzić sobie z zadaniem utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Urzędnicy MSWiA deklarują pomoc, ale nie wiadomo dokładnie na czym miałaby ona polegać. Może na liberalnej interpretacji zapisów rozporządzenia? "Nie ma ścisłej, jednoznacznej definicji bazy danych, każdy będzie mógł więc wybrać rozwiązanie, które najbardziej mu odpowiada" - tłumaczy Marek Gieorgica z Biura Prasowego MSWiA, które wraz z innymi wydziałami ministerstwa przygotowuje projekt biuletynu. W jego opinii, uprawnione będzie zarówno stworzenie stron internetowych za pomocą zwykłego kodu HTML, jak i posłużenie się serwerem baz danych. "Każdy musi działać według własnych możliwości" - wyjaśnia Marek Gieorgica. - "W obecnej sytuacji nie możemy wymagać jednolitego, sztywnego standardu".

Wyjątkiem mają być standardy zabezpieczeń. "MSWiA zamierza określić podstawowe, minimalne wymogi bezpieczeństwa przesyłania i udostępniania danych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zaproponowane zabezpieczenia będą analogiczne do zabezpieczeń stosowanych w MSWiA" - mówi Marek Gieorgica. Na razie brakuje jednak szczegółowych informacji.


TOP 200