Kosztowne awarie systemów IT

Z raportu EMC i IDC Poland wynika, że awaria sprzętu lub oprogramowania jest największym zagrożeniem dla utrzymania ciągłości dostępu do danych biznesowych.

Z raportu EMC i IDC Poland wynika, że awaria sprzętu lub oprogramowania jest największym zagrożeniem dla utrzymania ciągłości dostępu do danych biznesowych.

Jednocześnie w dwóch trzecich polskich firm nie ma osoby odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe, a systemy do składowania danych są nienależycie zabezpieczone. Tylko 6% firm posiada zaś procedury wyliczania strat z tytułu przestojów systemów IT. Raport dotyczący ciągłości i bezpieczeństwa przechowywanych danych w polskich przedsiębiorstwach został opracowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych w 300 firmach zatrudniających ponad 100 osób. Tylko 26 firm z tej grupy (8,6%) w 2007 r. nie odnotowało żadnych problemów z dostępnością informacji biznesowych. W przypadku 73 przedsiębiorstw (24,3%) brak dostępu do danych trwał od 1 do 6 godzin. W 85 firmach (28,1%) przestoje produkcyjne spowodowane brakiem dostępu do danych trwały od 6 do 24 godzin. Aż 13 firm (4,3%) doświadczyło przestojów trwających dłużej niż tydzień.

Najczęściej niedostępność danych była spowodowana awarią sprzętu lub oprogramowania. Takiej odpowiedzi udzieliło 22% ankietowanych. Innymi przyczynami były m.in. klęski żywiołowe i pożary (łącznie 23%), problemy z zasilaniem (17%), zagrożenia związane z działalnością przestępców (13%) i awarie telekomunikacyjne (11%). W raporcie czytamy również, że dla 43% badanych polskich przedsiębiorstw straty związane z przestojem w pracy są nadal trudne do zmierzenia a w konsekwencji zupełnie pomijane (36% analizowanych firm) w stosunku do wyliczeń planowanych przychodów przedsiębiorstwa.


TOP 200