Kosztowna migracja

Zastosowanie Windows 2000 Professional na stacjach roboczych daje wiele korzyści, ale wymaga znacznych inwestycji w modernizację komputerów.

Zastosowanie Windows 2000 Professional na stacjach roboczych daje wiele korzyści, ale wymaga znacznych inwestycji w modernizację komputerów.

Migracja do Windows 2000 to nie tylko problem wdrożenia nowego na korporacyjnych serwerach. Krytyczną z punktu widzenia działów informatyki jest również decyzja, czy przeprowadzić migrację stacji roboczych. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby stacje robocze z systemami Windows 9x lub NT 4.0 nadal pracowały w domenach, których kontrolerami będą już serwery Windows 2000. Mieszane środowisko nie pozwoli jednak odnieść korzyści takich, jakie daje równoległe stosowanie Windows 2000 Server i Windows 2000 Professional.

Kosztowna rozbudowa

Przystosowanie stacji roboczych z Windows 9x i NT 4.0 do pracy pod kontrolą Windows 2000 Professional wymaga dużych nakładów finansowych, związanych z rozbudową bądź wymianą posiadanych komputerów. Minimalna konfiguracja umożliwiająca uruchomienie nowego systemu to komputer z procesorem Pentium 200 MHz, 64 MB RAM i dyskiem twardym z 900 MB wolnej powierzchni. W rzeczywistości pracy z Windows 2000 Professional nie warto rozpoczynać na komputerach wyposażonych w procesory gorsze niż Pentium II, pamięć 128 MB i dysk twardy ok. 4 GB (instalacja Windows 2000 Professional i pakietu Microsoft Office 2000 zajmuje ponad 1 GB objętości dysku).

Na spełnieniu podstawowych wymagań dotyczących konfiguracji stacji roboczej nie kończy się jeszcze wykaz operacji, które należy wykonać przed wdrożeniem nowego systemu. Przede wszystkim należy zweryfikować, czy stosowane urządzenia peryferyjne bądź karty rozszerzeń zainstalowane w komputerze są zgodne z nowym systemem. Chociaż Windows 2000 zawiera wiele sterowników do urządzeń producentów trzecich, to w rzeczywistości spora część z nich nie jest jeszcze obsługiwana przez nowy system.

Terminalowa alternatywa

Zamiast pozbywać się starych stacji roboczych, które nie są w stanie "udźwignąć" Windows 2000, można je co najmniej w niektórych zastosowaniach wykorzystać jako graficzne terminale, umożliwiające pracownikom zdalną pracę z nowym systemem.

Serwer Windows 2000 zawiera standardowo serwer terminali, pozwalający realizować na nim niezależne sesje użytkowników, którzy za pośrednictwem sieci, przy użyciu słabych klientów, mogą logować się na serwerze i pracować z udostępnionymi im aplikacjami. Praca ta odbywa się w taki sam sposób, jak w tradycyjnym środowisku terminalowym. Do terminala użytkownika przekazywany jest tylko obraz z serwera, a w drugą stronę - ruchy myszki i znaki wprowadzane z klawiatury. Przetwarzanie odbywa się na serwerze, dzięki czemu stacja robocza pełniąca funkcję terminala może mieć bardzo słabą konfigurację.

Microsoft dostarcza wraz z Windows 2000 Server aplikację, umożliwiającą tworzenie dyskietek z oprogramowaniem klienckim serwera terminali dla systemów Windows 3.x, 9x, NT 3.51 i 4.0. Po jego instalacji użytkownik może zdalnie korzystać z dobrodziejstw Windows 2000 bez konieczności jego instalowania na lokalnym komputerze. Wadą takiego rozwiązania jest jednak konieczność odpowiedniego wzbogacenia konfiguracji serwera (w szczególności o dodatkową pamięć RAM, która będzie wykorzystywana podczas sesji użytkowników).

Terminal Server wbudowany w Windows 2000 nie jest jednak produktem zastępującym stacje robocze. Komunikuje się on z terminalami za pomocą protokołu RDP, który jest dosyć ograniczony. Nie umożliwia np. przekazywania dźwięków do terminala, nie pozwala skorzystać z lokalnego portu USB lub też portu równoległego w celu podłączenia drukarki.

Znacznie bogatszym rozwiązaniem, ale dostępnym za dodatkową opłatą, jest oprogramowanie Citrix MetaFrame, które integruje się z Terminal Serverem Windows 2000 i pozwala wykorzystać do komunikacji między serwerem a terminalami znacznie efektywniejszy protokół ICA.

Praca mobilna

Korporacje powinny rozważyć w pierwszej kolejności wdrożenie Windows 2000 Professional na komputerach przenośnych, wykorzystywanych przez pracowników firmy. System Windows NT 4.0 nie był przystosowany do pracy na notebookach. W szczególności nie obsługiwał wielu standardów, których wymaga specyfika pracy na komputerze przenośnym, np. możliwości "usypiania" systemu i "budzenia" go w miejscu, w którym praca została przerwana, obsługi komunikacji w paśmie podczerwieni i za pośrednictwem USB, wymiany komponentów, takich jak dyski twarde i napędy CD-ROM, i obsługi najnowszego standardu kart PC Card - Cardbus.

Wymienione problemy rozwiązuje Windows 2000, nie wymuszając kompromisów w dziedzinach bezpieczeństwa danych i stacji roboczej, wydajności i bezawaryjności, tak jak produkty z rodziny Windows 9x.


TOP 200