Kosztowna łączność

Technologia lokalnej łączności bezprzewodowej jest technologią przyszłości. Jak bliska jest to przyszłość? Kiedy nowa technika stanie się powszechną w domu, biurze i na ulicy? CeBIT '95 świadczy o olbrzymim zainteresowaniu nową technologią. Czy rok 1995 będzie przełomowy?

Technologia lokalnej łączności bezprzewodowej jest technologią przyszłości. Jak bliska jest to przyszłość? Kiedy nowa technika stanie się powszechną w domu, biurze i na ulicy? CeBIT '95 świadczy o olbrzymim zainteresowaniu nową technologią. Czy rok 1995 będzie przełomowy?

Rynek telefonii bezprzewodowej PBAX nie jest rynkiem łatwym. Mimo bezspornych korzyści, jakie przynosi mobilność i łatwość kontaktowania się, telefonia bezprzewodowa nie spowodowała rewolucji w biurach. Większość transakcji rynkowych jest negocjowana osobiście, co jest niewątpliwie cechą rynków niezbyt dojrzałych.

Tym niemniej bezprzewodowe PABX dają się sprzedawać. Jednym z liderów rynkowych jest Northern Telecom sprzedający tysiące egzemplarzy swego systemu Companions - bazującego na CT2. Northern Telecom ma ok. 90% udziałów w rynku brytyjskim i 70-80% w rynku francuskim. Kraje te, obok Niemiec i Beneluxu, są głównymi odbiorcami nowej technologii. Następnym potentatem jest Ericsson, który sprzedał 3,5 tys. sztuk systemu Freeset bazującego na DECT. Inni gracze w drużynie DECT to Philips, Alcatel i Siemens (z wyjątkiem GPT i Peacock opartych na CT2).

Wprowadzanie technologii lokalnej łączności bezprzewodowej najbardziej hamuje jej wysoka cena. Również rywalizacja standardów CT2 i DECT ma niewątpliwy wpływ na dezorientację potencjalnych klientów. Jedną z głównych zalet standardu CT2, w początkowych latach jego implementacji, był interfejs umożliwiający współpracę systemów pochodzących od różnych producentów. Brak podobnego interfejsu w systemach bazujących na standardzie DECT zmuszał klientów do wierności jednemu wytwórcy. Problem ten powinien zniknąć w bieżącym roku - gdy ETSI określi specyfikację Generic Access Profile - GAP dla DECT.

Inną ekscytującą możliwością jest przygotowywany przez ETSI standard pozwalający na współpracę urządzeń DECT z telefonią komórkową pracującą w standardzie GSM. Będzie to mogło być zrealizowane albo przez wprowadzenie na rynek bezprzewodowych telefonów wyposażonych w oba standardy, bądź też poprzez uzupełnienie wyposażenia bazowych stacji GSM o urządzenia DECT. Użytkownik będzie mógł kontaktować się ze swoim biurowym PABX i jednocześnie za pośrednictwem GSM telefonować na zewnątrz.

Walka o standardy CT2 i DECT, rozgrywająca się głównie w USA, może mieć nieoczekiwany skutek. Wielkie koncerny, zaangażowane w nią, mogą przeoczyć, że na rynku pojawiają się już nowi, groźni konkurenci (np. japoński standard - Personal Handy Phone). Pracujący w pasmie 1,5 GHz PHP jest popierany przez japońskie lobby rządowo-przemysłowe. Technicznie pozostaje w tyle za CT2 i DECT, ale istnieją ambitne plany jego implementacji zarówno w sieciach publicznych, jak i prywatnych.

Ważnym rynkiem dla nowego przemysłu są małe przedsiębiorstwa o zatrudnieniu nie przekraczającym 50 osób. Przedsiębiorstwa te nie są jednak zbyt często zainteresowane PABX, gdyż zaopatrują się w systemy klawiaturowe oferowane głównie przez firmy japońskie: Toshibę, NEC i Panasonic. Jest mało prawdopodobne, że firmy te zaangażują się w rozwój CT2 bądź DECT, raczej zdecydują się na krajowy PHP - mimo że tego ostatniego nie można na razie używać w Europie (ze względu na brak alokacji pasma 1,5 GHz). Tym niemniej, opanowanie rynku japońskiego przez PHP zwiększyłoby trudności w ustaleniu standardu światowego. Takim standardem w telefonii

komórkowej stał się GSM.

O powszechności technologii bezprzewodowych na rynkach lokalnych będzie można mówić, gdy liczba telefonów bezprzewodowych stanie się porównywalna z liczbą telefonów tradycyjnych. Na razie jest to sprawa przyszłości. Rynki są zdominowane przez telefony używające analogowych standardów CT0 i CT1, mimo niewątpliwych zalet techniki cyfrowej. Bezprzewodowe telefony cyfrowe są nadal kilkakrotnie droższe od swych analogowych rywali, a jak w każdym przypadku wyrobu komercyjnego - ich cena jest czynnikiem najbardziej istotnym. Ważną cechą jest też wygląd telefonu PABX. Ten dzisiejszy jest niewątpliwie wzorowany na telefonie komórkowym. Dominującą technologią w przyszłości będzie zapewne DECT (aczkolwiek standard ten ma opinię zbyt bogatowyspecyfikowanego).

Aplikacje telefonii publicznej, takie jak Telepoint, mają niezasłużenie niepochlebną opinię. Na rynkach takich jak Hongkong i Singapur - sieci Telepoint, bazujące na CT2, działają wyśmienicie. W Europie systemy Bi-Bop (Francja) i Greenpoint (Holandia) zbierają pochlebne . W Chinach zbudowano już 12 podobnych sieci.

Technologia bezprzewodowa PABX może być także stosowana dla pojedynczych abonentów (Szwecja i Finlandia zainstalowały systemy w standardzie DECT w głównych centralach miejskich).

Jaka jest sytuacja w naszej części Europy? Sieci telefoniczne w Europie Środkowej i Wschodniej są z reguły bardzo stare i zupełnie nie przystosowane do nowych technik. Niestety, rozbudowa tych sieci i ich unowocześnienie metodami tradycyjnymi są bardzo kosztowne. Próby wykonane na Węgrzech wykazały jednak, że stosowanie standardu DECT może być rozwiązaniem ekonomicznie uzasadnionym.


TOP 200