Kosztorysy z FoxPro

Strix jest programem przeznaczonym do sporządzania kosztorysów działającym przy wykorzystaniu Systemu Zarządzania Bazą Danych FoxPro 2.5. Dostępne są wersje Strix dla DOS i Windows.

Strix jest programem przeznaczonym do sporządzania kosztorysów działającym przy wykorzystaniu Systemu Zarządzania Bazą Danych FoxPro 2.5. Dostępne są wersje Strix dla DOS i Windows.

Do zalet programu, poza łatwą edycją i wizualizacją opracowywanego kosztorysu, należy możliwość zapamiętywania cen nakładów i robocizny razem z kosztorysem, co jest istotne, przy szybkich zmianach cen na rynku. Strix pozwala na automatyczną zmianę cen i współczynników przeliczeniowych w kosztorysie. Jest to przydatne przy opracowywaniu wielu jego wariantów. Strix potrafi także odczytywać dyskietki z cenami materiałów i sprzętu oraz robocizny publikowane przez OWEOB Promocja.

Program umożliwia tworzenie kosztorysów inwestorskich, zgodnych z aktualnymi rozporządzeniami Min. Bud. Umożliwia także wydruk cen jednostkowych z narzutami i VAT-em w pozycjach jednostkowych. Tworząc kosztorys, użytkownik może, wykorzystując wbudowane mechanizmy, stworzyć własną bazę katalogów, bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy.

Standardowo użytkownik otrzymuje pełną bazę katalogów normatywnych (ponad 100), z których do instalacji może sobie wybrać tylko te, które są mu aktualnie potrzebne.

Program ma wbudowane mechanizmy zabezpieczające, chroniące przed przypadkową utratą danych, również w przypadku zaniku zasilania. Sprawdzanie poprawności baz danych oraz ich ewentualna odbudowa odbywają się automatycznie.

Strix może też pracować w większości popularnych środowisk sieciowych, np. Novell, LANtastic i in.


TOP 200