Koszt na jednego klienta

Głównym dostawcą technologii dla QXL Poland jest Oracle. Współpraca jest bardzo dobra. Niedawno firmy zobaczyły, że w naszym kraju są specjaliści i wdrożenia, które mogą coś wnieść na świecie. Grzegorz Wójcik wskazuje na dwie najważniejsze przyczyny: "Po pierwsze, jest to praca firm, takich jak QXL Poland, które posiadają ciekawe doświadczenia związane z pracą swoich systemów. Drugą przyczyną jest stan polskiej gospodarki, która wyróżnia się na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, pogrążonych w recesji. Gdy ktokolwiek zwraca się z sensownym pytaniem o coś, zazwyczaj firmy wiedzą, że jest to kraj, który wykazuje się wzrostem gospodarczym. My to odczuwamy bardzo wyraźnie i jesteśmy zadowoleni ze współpracy z dostawcami technologii".

Jednym z ważniejszych trendów obserwowanych w IT jest cloud computing. Usługi świadczone przez QXL Poland wpisują się w ten model, gdyż klienci korzystają z infrastruktury dostępnej od razu, ponoszą jedynie opłaty za jej wykorzystywanie i usługa ta nie wymaga żadnej specjalnej infrastruktury. Jest to szczególnie przydatne dla firm handlowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które np. nie posiadają własnej infrastruktury obsługi sklepu internetowego i nie chcą jej mieć.

Technologia niezbędna w windykacji

W przypadku KRUK najważniejszym zadaniem jest konieczność nadążenia za rozwojem biznesu, aby rozwój produktowy i geograficzny był wspierany przez technologie. Ostatnie lata przyniosły dość mocno odczuwalne zmiany rynkowe, zwłaszcza po stronie klienckiej. Firma KRUK - rozwijając technologie w modelu in-house - jest też klientem dostawców IT i może ocenić te zmiany na podstawie własnych doświadczeń. "W roku ubiegłym dała się zauważyć elastyczność po stronie dostawców sprzętu i oprogramowania, dzięki czemu łatwiej i skuteczniej można było dopasować poszczególne rozwiązania do naszych potrzeb" - mówi Łukasz Neuman, dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji w KRUK.

Do prowadzenia biznesu w dziedzinie windykacji niezbędna jest odpowiednia technologia, w tym przede wszystkim analiza danych oraz sprawne zarządzanie posiadanymi zasobami. "Jedną z technologii, które zamierzamy rozwijać w najbliższym czasie, jest właśnie data mining oraz dobra analiza danych. Do tego celu niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, która musi te dane przetworzyć, dobre oprogramowanie, które poradzi sobie z dużą ilością danych. Obecna sytuacja rynkowa sprzyja takim inwestycjom" - mówi Łukasz Neuman.

KRUK wchodzi również w zarządzanie projektami wg najlepszych praktyk ITIL, przy czym rosną fundusze na projekty. Wynika to stąd, że w branży windykacji technologia jest bardzo ważna i daje firmie szerokie możliwości rozwoju.

Rynek ma sporo do zaoferowania w dziedzinie analizy danych i optymalizacji usług IT. Jesteśmy zaawansowanym użytkownikiem wielu aplikacji, np. systemów ERP, ale nasze najważniejsze oprogramowanie jest unikatowe. Tutaj nie można oczekiwać radykalnych zmian, ale raczej zagospodarowania niektórych obszarów IT. Skutkiem będzie optymalizacja oraz lepsza współpraca z klientami.

Krzysztof Jaworski, dyrektor Business IT w DHL Express

Dostawcy odczuli, że jeśli ktoś - mimo kryzysu - kupuje, to podejmuje racjonalne decyzje i dokonuje zakupów pod względem potrzeb. Jednocześnie wymaga dobrej jakości usług i oczekuje elastyczności przy dostawach.

Grzegorz Wójcik, CIO Grupy Allegro

Jedną z technologii, które zamierzamy rozwijać w najbliższym czasie, jest data mining oraz dobra analiza danych. Do tego celu niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, która musi te dane przetworzyć, dobre oprogramowanie, które poradzi sobie z dużą ilością danych. Obecna sytuacja rynkowa sprzyja takim inwestycjom.

Łukasz Neuman, dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji w KRUK


TOP 200