Korzystna decyzja NSA dla Optimusa

Na posiedzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego rozszerzony, siedmioosobowy skład sędziowski rozstrzygnął na korzyść Optimusa wątpliwości związane z ewentualnym ''łamaniem przez przedstawicieli Optimusa ustawy o VAT, eksportując, a następnie natychmiast importując komputery i sprzedając je bez 22-proc. VAT firmom budującym w latach 1999-2000 szkolne pracownie internetowe''.

Na posiedzeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego rozszerzony, siedmioosobowy skład sędziowski rozstrzygnął na korzyść Optimusa wątpliwości związane z ewentualnym ''łamaniem przez przedstawicieli Optimusa ustawy o VAT, eksportując, a następnie natychmiast importując komputery i sprzedając je bez 22-proc. VAT firmom budującym w latach 1999-2000 szkolne pracownie internetowe''.

Wyniki Optimusa w 2003 r. (w mln zł)

Wyniki Optimusa w 2003 r. (w mln zł)

O konieczności rozpatrzenia sprawy przez poszerzony, siedmioosobowy skład sędziowski NSA zdecydował 15 maja br. Wówczas sędziowie NSA stwierdzili, że nie są w stanie wydać jednoznacznego orzeczenia, czy przedstawiciele Optimusa złamali ustawę o VAT. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę Optimusa na decyzję fiskusa, na podstawie której naliczono jej sporny podatek VAT w wysokości - łącznie z odsetkami i karami - ponad 30 mln zł.

Sędziowie mieli wówczas "istotne wątpliwości natury prawnej" co do zapisu ordynacji podatkowej dotyczącego omijania prawa podatkowego, na który w swojej decyzji dotyczącej Optimusa powołał się nowosądecki urząd skarbowy, a później izba skarbowa. "Firma nie miała prawa postąpić inaczej, niż zastosować zerową stawkę VAT" - dowodzili prawnicy Onet.pl, prawnego następcy Optimusa. Podkreślali, że do transakcji w rzeczywistości doszło i nie były to działania pozorowane. "Towar został wywieziony z Polski, na co są dokumenty celne. Sprzedaż szkołom też była rzeczywistą transakcją. Nie można też mówić o obejściu prawa, bo przepisy podatkowe nie zawierały żadnych nakazów ani zakazów, które można ominąć" - argumentują.

Decyzja NSA pozwoli Optimusowi odzyskać 17 mln zł niesłusznie zapłaconego podatku VAT za lata 1998-99. Firma rozwiąże także rezerwę księgową na 7 mln zł. Rok temu zmniejszyła ją o 26 mln zł, dzięki decyzji o umorzeniu części należności wobec fiskusa.


TOP 200