Korzyści z telefonii IP

Telefonia IP jest korzystna zarówno dla firmy - zmniejsza TCO telefonii i zapewnia jej niezawodność, jak i dla jej pracownika - oferując atrakcyjne usługi i mobilność. Korzyść dla klientów to zapewnienie lepszej komunikacji z firmą. W dodatku VoIP dzielnie opiera się próbom regulacji i podlega tylko oddziaływaniu rynku. Nie wymaga opłat koncesyjnych, które musiałyby być przerzucone na użytkowników.

Telefonia IP jest korzystna zarówno dla firmy - zmniejsza TCO telefonii i zapewnia jej niezawodność, jak i dla jej pracownika - oferując atrakcyjne usługi i mobilność. Korzyść dla klientów to zapewnienie lepszej komunikacji z firmą. W dodatku VoIP dzielnie opiera się próbom regulacji i podlega tylko oddziaływaniu rynku. Nie wymaga opłat koncesyjnych, które musiałyby być przerzucone na użytkowników.

Ocena oszczędności na połączeniach

Korzyści z telefonii IP

Korzyści z telefonii IP wskazywane przez użytkowników

Według badań Nemertes Research, dzięki migracji do sieci konwergentnej firmy są w stanie zredukować swoje koszty telekomunikacyjne o 25-60%. Oszczędności powstają na połączeniach długodystansowych, liczbie potrzebnych tradycyjnych linii POTS, usługach audio i wideotransmisji oraz dzięki scentralizowanemu zarządzaniu systemem telekomunikacyjnym. Zamiast np. łącza 6 Mb/s na dane i 15 x E1 na połączenia telefoniczne, można wykorzystać jedno łącze E3 i 2 x E1 dla redundancji. Firmy zwykle redukują 70-95% liczby swoich tradycyjnych linii telefonicznych POTS (pozostają telefony alarmowe, GSM). Trzeba pamiętać, aby dla głosu rezerwować pasmo ok. 30% większe od stosowanego. Część firm wykorzystuje posiadaną przepustowość w połowie, dlatego resztę mogą zagospodarować na połączenia głosowe. Sieć konwergentna jest w stanie współdzielić nadwyżki przepustowości występujące w sieciach danych i głosu.

Niewątpliwie inwestycja w telefonię IP zwróci się w miarę szybko dla firm z "gadatliwymi" pracownikami. Do kosztów funkcjonowania VoIP należy doliczyć bowiem opłatę za łącze, koszty instalacji i administrację systemem.

Mniejsze koszty zmian, przenoszenia terminali oraz rozbudowy sieci

Według Nemertes Research, na kosztach zmian w konfiguracji sieci telekomunikacyjnej można zaoszczędzić od 89% do 98%. Są to zmiany miejsca podłączenia telefonu, przeniesienie numeru, dodanie nowego terminala lub nowych funkcji do centrali itp. Dokonanie zmiany konfiguracyjnej w telefonie IP zajmuje średnio10 minut, wobec 45 minut w systemie TDM i jest tańsze o ok. 85%.

W przypadku nowych lokalizacji, nie ma potrzeby montażu podwójnego okablowania dla sieci danych i głosu. Firmy szacują na tym polu oszczędności sięgające 40%.

Zyskiem z inwestycji w VoIP, jaki deklarują użytkownicy, jest łatwość rozszerzania usług telefonicznych o nowe lokalizacje. Znika problem zakupu nowych centrali i ich konfiguracji. Wystarczy dodać użytkowników do centrali zlokalizowanej w innej siedzibie.

Telefonia IP znacznie ułatwia także przemieszczanie telefonów pracowników w obrębie biura. Korzystają na tym również pracownicy oddelegowywani do innych lokalizacji, gdyż ich numer telefoniczny razem z osobistymi ustawieniami telefonu może być przenoszony wraz z nimi.

Przykład

Klient w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem handlowym zadaje pytanie techniczne dotyczące produktu, na które sprzedawca nie potrafi odpowiedzieć. Obecnie w większości firm wygląda to tak, że klient jest proszony o cierpliwość i słyszy "oddzwonię do Pana". Natomiast w systemie konwergentnym sprzedawca widząc (np. poprzez komunikator), że inżynier jest dostępny, może zapytać go o kwestię techniczną lub zaprosić, aby włączył się do rozmowy poprzez trójstronne połączenie konferencyjne. Klient uzyskuje odpowiedź od razu, bez potrzeby oczekiwania i zanim pójdzie do konkurencji.

Oszczędności kadrowe

Uzyskiwana redukcja personelu nie jest już na tyle znacząca jak to miało miejsce jeszcze parę lat temu, głównie za sprawą upraszczania administracji z wykorzystaniem obecnych systemów TDM. W części firm dotychczasowi administratorzy zwykle przechodzą przeszkolenie w zakresie systemów VoIP oraz są wspierani przez administratorów sieci komputerowych. Konwergencja sieci pozwala na zmniejszenie pracochłonności o ok. 74%. Przyczynia się to do zwiększenia współczynnika ROI.

Dotychczas administratorzy sieci komputerowych niezbyt interesowali się obsługą i serwisem centrali PBX. Ponieważ obecne IP PBX są urządzeniami sieciowymi niewiele różniącymi się np. od przełączników, a ponadto opartymi na protokołach sieciowych - administratorzy IT chętniej poznają i obsługują VoIP, postrzegając te systemy po prostu jako dodatkową usługę sieciową.

Telefonia IP umożliwia zdalne administrowanie nie tylko firmową centralą, ale nawet konfiguracją poszczególnych telefonów. Możliwe jest tworzenie scentralizowanego systemu zarządzania i zatrudnienie administratorów w jednej lokalizacji.

W przypadku małych firm, systemy telefonii IP mogą być administrowane zdalnie, przez administratora zatrudnionego na część etatu.

Niektóre firmy mogą zaoszczędzić, zmniejszając liczbę personelu zatrudnionego na recepcjach poprzez zastosowanie systemów IP z automatyczną obsługą. Dodatkowo, zamiast zatrudniać recepcjonistki w  każdym z  oddziałów, można zorganizować jedną recepcję. Rozmowy z odległych lokalizacji są bezpłatnie transferowane do jednego biura - dla klienta jest to niewidoczne. Ponadto połączenie klient-firma może być taryfikowane według stawek rozmów lokalnych.

Od pewnego czasu z dobrodziejstw transferowania rozmów do zdalnej lokalizacji korzystają światowe call center. Do obsługi klientów europejskich często tworzą one swoje oddziały właśnie w Polsce, gdzie - jak podaje Call Center Poland SA - koszty obsługi są o 35-50% mniejsze niż w Europie Zachodniej.

Kluczowym celem wdrożenia systemów telefonii IP są koszty i potencjalne oszczędności, dlatego należy je szacować ze szczególną starannością, uwzględniając wymienione wyżej uwarunkowania.

Dodatkową korzyścią z sieci konwergentnej jest zapewnienie wszechstronniejszej obsługi użytkownika końcowego, co powinno przekładać się na wzrost produktywności. Jednak zysk ten jest trudny do dokładnego obliczenia przed wdrożeniem systemu.

Ułatwieniem dla małych firm jest fakt, że w przeciwieństwie do dużych, nie mają one złożonych systemów telekomunikacyjnych i nie muszą chronić nakładów poczynionych na te inwestycje. Przeciętny czas amortyzacji centrali wynosi 10 lat. Z kolei duże firmy dzięki VoIP mogą poczynić oszczędności w większej liczbie zastosowań (IVR, wyniesione call center, poczta głosowa, zarządzanie).

Firmy, dla których inwestycja w infrastrukturę telefoniczną IP jest zbyt kosztowna, są zbyt małe lub boją się tego wyzwania ze względów technicznych, mogą skorzystać z coraz liczniejszej oferty dzierżawy usług VoIP.

Korzyści z Unified Communications

Z pewnością zunifikowana komunikacja IP przyczynia się do wzrostu produktywności. Jednak dokładne wyliczenie korzyści nie jest łatwe. Na pewno poprawia się możliwość i szybkość współpracy między pracownikami przez połączenia audio/wideokonferencyjne, komunikatory, dostępność w różnych miejscach (find-me/follow-me) czy odbiór poczty przez telefon (text-to-speech).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200