Korzyści przetwarzania wsadowego

Pliki wsadowe (batchfiles) są dla użytkowników sporym ułatwieniem. Umożliwiają bowiem pewną automatyzację sterowania pracą komputera. Są to pliki tekstowe zawierające polecenia systemu DOS, niekiedy uzupełniane o specjalne komendy przetwarzania wsadowego. I chociaż język batchów jest bardzo krytykowany za swój prymitywizm, to ma on tę niepodważalną zaletę, że jest bardzo prosty. Przypomnijmy sobie zatem, trochę "sztuczek" z tej dziedziny.

Pliki wsadowe (batchfiles) są dla użytkowników sporym ułatwieniem. Umożliwiają bowiem pewną automatyzację sterowania pracą komputera. Są to pliki tekstowe zawierające polecenia systemu DOS, niekiedy uzupełniane o specjalne komendy przetwarzania wsadowego. I chociaż język batchów jest bardzo krytykowany za swój prymitywizm, to ma on tę niepodważalną zaletę, że jest bardzo prosty. Przypomnijmy sobie zatem, trochę "sztuczek" z tej dziedziny.

Nazwa pliku jako parametr

Załóżmy, że w naszej pracy mamy do czynienia z plikami tekstowymi, które tworzymy przy użyciu jednego programu, np edytora tekstowego, a następnie sprawdzamy ich poprawność ortograficzną, posługując się inną aplikacją. Musimy tak czynić za każdym razem, ponieważ edytor jest prosty, zagraniczny i nie ma wbudowanego polskiego słownika ortograficznego. Kupiliśmy natomiast program COR, który umożliwia automatyczną korektę tekstów. Zazwyczaj wczytujemy edytor (np ED), redagujemy tekst, zapisujemy na dysku, uruchamiamy korektor (np COR), wczytujemy tekst, poprawiamy i zapisujemy ponownie. Z wymienionych czynności przynajmniej niektóre, możemy w prosty sposób ograniczyć. Wystarczy, krótki batch (EDYCJA.BAT):

@ED %1 @COR %1

i już!

Jak to działa? Piszemy w linii poleceń EDYCJA TEKST.TXT i naciskamy klawisz ENTER. Nazwa pliku TEKST.TXT podstawiana jest za %1. Realizacja wygląda więc następująco:

@ED TEXT.TXT

komputer realizuje edytor ED. Kończymy edycję, TEXT.TXT podstawiany jest pod %1 w drugiej linii batchu, czyli komputer wykonuje polecenie:

@COR TEXT.TXT

i tekst prosto z edytora trafia do korektora, choć jest zapisany na dysku. Odpada zatem specjalne wywoływanie COR. Oczywiście, jeśli zachodzi potrzeba, z programu tego możemy nadal korzystać na dotychczasowych zasadach.

Podobnie da się zautomatyzować spisywanie wolnego miejsca na dyskietkach przy użyciu pliku KATALOG.BAT.

@ECHO OFF IF EXIST C:\SPIS REN C:\SPIS C:\SPIS.OLD :JESZCZE VOL A: > C:\TA DIR A:\ | FIND "free" >>C:\TA TYPE C:\TA >> C:\SPIS DEL C:\TA ECHO Włóż dyskietkę do stacji A: i naciśnij dowolny klawisz. ECHO (Ctrl+C = koniec pracy) PAUSE GOTO JESZCZE

Efektem jego działania jest zapisywanie etykiety, numeru seryjnego oraz pozostającego wolnego miejsca każdej dyskietki, włożonej do napędu A: i umieszczanie tych danych w pliku SPIS. Należy tylko pamiętać, aby nie włożyć dwa razy tej samej dyskietki w czasie jednej sesji, bo zostanie ona dwukrotnie skatalogowana.

Rejestracja uruchomień komputera

Innym przykładem przetwarzania wsadowego jest automatyczne zapisywanie kiedy komputer był włączany. Plik będzie się wykonywał po każdym starcie systemu, jeśli w AUTOEXEC.BAT wpiszemy:

@CALL C:\AUTO

A oto plik C:\AUTO.BAT

@ECHO OFF IF EXIST C:\STARE DEL C:\STARE IF EXIST C:\NOWE REN NOWE STARE ECHO. | DATE | C:\DOS\FIND "is" >C:\NOWE ECHO. | TIME | C:\DOS\FIND "," >>C:\NOWE IF EXIST C:\HISTORIA TYPE C:\NOWE >>C:\HISTORIA IF NOT EXIST C:\STARE ECHO NOWY START IF EXIST C:\STARE ECHO OSTATNIE WYKORZYSTANIE: IF EXIST C:\STARE TYPE C:\STARE ECHO OBECNE WYKORZYSTANIE: TYPE C:\NOWE

Zasada działania jest prosta. Najpierw przygotowywane jest miejsce dla pliku NOWE i zamiana poprzedniego NOWE na STARE. Następnie pobierane są dane z zegara systemowego. Strumień jest filtrowany poleceniem FIND i zapisywany w pliku C:\NOWE. Filtrowanie polega na wyszukaniu w komunikatach ekranowych tych poleceń sekwencji znaków charakterystycznych (np.FIND "is") i zapisanie tylko linii je zawierających (>C:\NOWE). Użycie na początku tych linii poleceń ECHO. powoduje, że system nie upomina się o naciśnięcie klawisza ENTER. Kolejna linia dopisuje treść pliku NOWE do pliku HISTORIA. Dalsza część natomiast steruje jedynie wyświetlaniem komunikatów na ekranie, w zależności od występowania plików generowanych przez program.


TOP 200