Korporacje poszukują społecznie odpowiedzialnych

Poza rygorystycznym przestrzeganiem lokalnego prawa, potencjalni partnerzy wielkich korporacji powinni wykazać się zgodnością ze standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ISO 1400, konwencje ILO itp.) - dowodzi raport Banku Światowego. Społeczna odpowiedzialność to coraz istotniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez międzynarodowe korporacje.

Bank Światowy przedstawił raport mający określić jakie faktyczne znaczenie ma CSR dla wielkich korporacji - a więc przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. W badaniu wzięły udział największe korporacje w liczbie 107, średnia przychodów na firmę wyniosła 15,5 mld USD.

Dla 61% ankietowanych kwestie korporacyjnej społecznej odpowiedzialności były w procesie podejmowania decyzji o przedsięwzięciu biznesowym co najmniej równie istotne, co pozostałe, bardziej tradycyjne kryteria. Ponad 80% respondentów stwierdziło, że przyglądają się realizacji wymogu korporacyjnej społecznej odpowiedzialności u potencjalnego partnera i otoczeniu w jakim działa, zanim zdecydują o podpisaniu umowy. Ponad połowa respondentów interesuje się tymi zagadnieniami jeszcze na bardzo wstępnym etapie poszukiwania partnerów. Ponad jedna trzecia ankietowanych zdecydowała się w związku z negatywną oceną pod względem CSR wycofać z działalności w określonym kraju, ponad 40% - wybrało w związku z tym inny kraj na lokalizację biznesu, tyle samo - zrezygnowało ze współpracy z partnerem biznesowym, a ponad 50% - wybrało współpracę z partnerem lepiej realizującym kwestie CSR.

W poszukiwaniu lokalnych społecznie odpowiedzialnych partnerów respondenci posługiwali się jako wzorcem własnym unormowaniem kwestii CSR (51%). Nieco ponad 30% ankietowanych wolało się posłużyć zewnętrznymi standardami i normami, najczęściej - ISO 1400 oraz konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Badanie wykazało ponadto, że wpływ i autorytet norm i standardów jest różny w różnych częściach świata. Konwencje ILO, zalecenia Global Compact ONZ, oraz zalecenia OECD były najbardziej cenione i poważane w Europie Zachodniej i Japonii. W krajach rozwijających się największe znaczenie mają konwencje ILO. Global Compact ma największe znaczenie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200