Korekta prognoz finansowych Softbanku

Przychody spółki będą mniejsze niż pierwotnie zakładano o ponad 50 mln zł. Softbank przyznaje, że słabnąca koniunktura rynkowa nie pozwoli obecnie w pełni zrealizować planu transformacji spółki w kierunku firmy usługowej o szerokim wachlarzu produktów.

Zarząd Softbank SA dokonał korekty prognoz finansowych na rok 2001. Obecnie spółka zakłada, że przychody ze sprzedaży wyniosą 440 mln zł a zysk netto zamknie się kwotą 26 mln zł. Obrót firmy będzie więc o 50 mln zł mniejszy niż pierotnie zakładano. Kierownictwo spółki przyznaje, iż przedstawione na początku roku prognozy wyniku finansowego były zbyt optymistyczne. Zmiana strategii działania przyjęta w 2001 r. zakłada transformacje Softbanku w kierunku firmy usługowej obsługującej szerszą grupę klientów i stopniowe odchodzenie od produkcji oprogramowania wyłącznie dla wąskiego sektora rynku. Słabsza kondycja gospodarcza kraju i zastój na rynku informatycznym powoduje, że firmie nie uda się w pełni zrealizować założeń planu przy zachowaniu określonego poziomu zysków.

"Na początku 2001 roku przyjęliśmy plan transformacji firmy i utrzymanie wysokiej rentowności. Spodziewalismy się bowiem stabilnych przychodów w segmencie bankowym i ubezpieczeniowym, a ostra konkurencja rynkowa i zastój na rynku inwestycj informatycznych utrudnia decyzjonowanie po stronie klienta. Nasze marże są obecnie zdecydowanie niższe, bo cena odgrywa podstawową rolę" - powiedział Bohdan Garstecki, prezes Softbank SA.

Zobacz również:

Prognoza dotyczy wyłącznie spółki Softbank SA i nie uwzględnia kosztów i przychodów pozostałych podmiotów tworzących Grupę Softbank.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200