Korekta aplikacji

Testowanie aplikacji internetowych jest dużym wyzwaniem dla zespołu programistów pracujących przy serwisach WWW.

Testowanie aplikacji internetowych jest dużym wyzwaniem dla zespołu programistów pracujących przy serwisach WWW.

Szybki rozwój technologii i standardów powoduje, że wiele błędów aplikacji internetowych ujawni się dopiero podczas uruchamiania witryny. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pojawiło się sporo narzędzi, które pozwalają automatyzować proces testowania przed umieszczeniem aplikacji w Internecie. Można wyodrębnić trzy główne grupy produktów - narzędzia do planowania testów, narzędzia pozwalające symulować pracę wirtualnego użytkownika i wreszcie pakiety umożliwiające przetestowanie działania systemu pod dużym obciążeniem (tzw. stress tool).

Produkt firmy Compuware składa się z kilku aplikacji: QARun - symulującej działania użytkownika, QALoad - pozwalającej emulować działanie wielu użytkowników wykorzystujących bazę danych oraz QADirector - będącej centralnym modułem zarządzania testami. Analogiczne rozwiązania oferuje firma Mercury Interactive. Do zarządzania procesem planowania testów służy pakiet TestDirector, który umożliwia zaplanowanie kolejności testowania, a następnie integruje wyniki testów, wskazując moduły, które prawdopodobnie powodują błędy. Mercury WinRunner i XRunner to narzędzia pozwalające symulować pracę użytkownika według zadanego algorytmu zakodowanego w specjalnym skrypcie.

Mercury oferuje także narzędzie, które może symulować pracę użytkownika posługującego się przeglądarką internetową. Upraszcza to testowanie witryn. Dostępne są także narzędzia do testowania warstwy interfejsu dostępu do danych, które współpracują z Win/X Runner, by analizować, jak działania wykonywane z poziomu interfesju przekładają się na polecenia przekazywane systemowi bazodanowemu.

Oprócz pakietów służących do testowania złożonych aplikacji, istnieją także produkty umożliwiające precyzyjne lokalizowanie błędów w kodzie. Są to m.in. narzędzia NuMega Soft, które przejmują odwołania do funkcji API systemu.


TOP 200