Kopiuj i wklej wdrożenie

Standaryzacja wdrożeń SAP R/3 w zakładach Philipsa pozwoli na zarządzanie łańcuchem dostaw.

Standaryzacja wdrożeń SAP R/3 w zakładach Philipsa pozwoli na zarządzanie łańcuchem dostaw.

W zakładach produkcyjnych Philips Lightning Poland w Pile i Bielsku-Białej trwają wdrożenia systemu SAP R/3. Realizowane są one przy wykorzystaniu doświadczeń z poprzednich wdrożeń dokonanych w innych zakładach Philipsa. Polegają na skopiowaniu gotowego szablonu, a następnie stopniowym dostosowaniu go do lokalnej specyfiki.

"Nazywamy to wdrożeniami typu copy & paste. Jeśli coś się sprawdza, to kopiuje się to w maksymalnym zakresie w innych zakładach. Nie trzeba wymyślać od nowa procesów biznesowych. Pozwala to nam na skrócenie czasu wdrożenia nawet o połowę. Jednocześnie minimalizujemy koszty związane z zarządzaniem wersjami systemu" - mówi Sławomir Topczewski, krajowy dyrektor ds. IT w . Za wzór dla wdrożeń w Pile i Bielsku posłużyło wdrożenie sprzed dwóch lat dokonane w zakładach Philipsa w Pabianicach.

Praca etapowa

Projekt odbywa się w kilku etapach i jest realizowany przez specjalistów z działu Philipsa zajmującego się wdrożeniami SAP R/3, wspieranych przez zewnętrznych konsultantów. Pierwsza faza ma zawsze charakter przygotowawczy i polega przede wszystkim na dostosowaniu organizacyjnym zakładu do standardów obowiązujących w innych fabrykach należących do koncernu. Wprowadzany jest np. - obowiązujący w Philipsie - system kodów materiałowych. "Dzięki zastosowaniu standardowego rdzenia systemu - poza przyspieszeniem i ułatwieniem wdrożenia - możliwa jest jednocześnie optymalizacja procesów biznesowych zgodnie ze standardami obowiązującymi w innych zakładach Philipsa" - wyjaśnia Sławomir Topczewski.

Następnie kopiowany jest szablon i rozpoczynają się prace dostosowawcze. Na podstawie analiz przeprowadzonych we współpracy z tzw. kluczowymi użytkownikami wprowadzane są poprawki do systemu. W Polsce największe zmiany są dokonywane w modułach finansowo-księgowych. Przeprowadzono m.in. korektę planu kont. "Konieczne było także dostosowanie, a właściwie dodanie nowego spo- sobu amortyzacji środków trwałych na potrzeby zakładu. Ten wykorzystywany na potrzeby korporacji nie jest zgodny z polskim prawodawstwem" - mówi Jarosław Jaksa, dyrektor Departamentu Informatyki w zakładzie Philips Lightning Pabianice. "Pozostałe zmiany mają charakter raczej kosmetyczny" - dodaje.

W następnej fazie rozpoczyna się testowanie systemu, a po wprowadzeniu poprawek i uzyskaniu akceptacji przenoszone są istniejące dane. Wreszcie odbywają się szkolenia, które są prowadzone przez kluczowych użytkowników. Po testach integracyjnych następuje start produktywny systemu.

Zarządzanie łańcuchem

"Firma zdecydowała się na wprowa-dzenie maksymalnej standaryzacji we wszystkich zakładach produkcyjnych w Europie także ze względu na możliwość łatwiejszego zarządzania łańcuchem dostaw w obrębie koncernu. Umożliwi to również szybkie uzyskanie informacji na temat całej korporacji" - mówi Sławomir Topczewski. W Europie działa kilka centrów dystrybucyjnych firmy, do których zakłady dostarczają swoje produkty. Zakład w Pabianicach już teraz może optymalizować do ich potrzeb proces dostaw i zarządzanie stanami magazynowymi.


TOP 200