Kopia za horyzontem

Oprócz NanoCopy, Hitachi Data Systems oferuje rozwiązania zbudowane na podstawie opisanych wcześniej technologii IBM: synchronicznej PPRC i asynchronicznej XRC. Firma stworzyła także własne rozwiązanie do wykonywania zdalnego kopii w trybie asynchronicznym: Hitachi Asynchronous Remote Copy. Co do architektury i sposobu działania, jest ono równoważne technologii XRC. Różnica polega na tym, że HARC nie działa na poziomie serwera, lecz został zaimplementowany w mikrokodzie, sterującym pracą macierzy Freedom Storage 7700E. Ponadto HARC umożliwia kopiowanie danych jedynie między pojedynczą macierzą główną a pojedynczą macierzą zapasową.

Veritas

Rozwiązania do zdalnego wykonywania kopii - zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym - dostarcza od lat także Veritas Software. To, co odróżnia je od pozostałych, to dobra integracja z systemami operacyjnymi Microsoftu, czego nie można powiedzieć o opisanych wcześniej rozwiązaniach, które są przeznaczone głównie dla środowisk Unix i main- frame. Zaletą rozwiązań Veritas jest także to, że są one w pełni otwarte i niezależne od zastosowanej macierzy.

Kopiowanie danych do odległych lokalizacji odbywa się za pomocą modułu Volume Replicator, integrującego się z oprogramowaniem Veritas Volume Manager, działającym "poniżej" systemu plików. Macierz działająca pod jego kontrolą może być dla jednych systemów widoczna jako zasób produkcyjny, a jednocześnie dla innych jako zasób zapasowy. Rozwiązanie Veritas może działać w architekturze jeden do jednego, jeden do wielu oraz wiele do jednego. Za jego pomocą możliwe jest kopiowanie danych do i z maksymalnie 32 zdalnych lokalizacji. VVR współdziała także z oprogramowaniem służącym do zarządzania klastrami: Veritas Cluster Manager i Global Cluster Manager, dzięki czemu wspiera odbudowę spójnego środowiska po awarii. Oprócz wersji standardowej, Veritas oferuje specjalizowane wersje Volume Replicatora dla popularnych baz danych; Oracle, SQL Server, DB2 i Sybase.

VVR nie wymaga specjalizowanych interfejsów wymiany danych - replikacja może odbywać się za pomocą protokołu IP po dowolnym medium, dostatecznie szybkim na potrzeby kopiowania danych. Rozwiązanie zabezpieczono przed przepełnieniem się pliku dziennika. Gdy to nastąpi, zamiast transakcji do zdalnej lokalizacji przenoszone są nie transakcje, lecz różnicowe informacje o zmianach w konkretnych blokach dysków. W razie awarii sieci dane są buforowane i wysyłane do zdalnej lokalizacji, gdy komunikacja zostanie przywrócona.

Funkcjonalność Volume Replicatora jest uzupełniana narzędziami do tworzenia fotograficznych kopii danych (Veritas FlashSnap), na podstawie których można np. wykonywać kopie zapasowe w zdalnej lokalizacji. w

Macierze ponad wszystko

W przypadku kopiowania danych pomiędzy oddalonymi ośrodkami przetwarzania sprzętowa replikacja danych nie ma w praktyce alternatywy. Fakt oddalenia ośrodków wskazuje, że głównym celem ich utrzymania jest zabezpieczenie na wypadek katastrofy.

A skoro tak, to z konieczności wycinkowe kopiowanie danych na poziomie baz danych może nie wystarczyć. Do odbudowy systemu potrzebne są nie tylko same dane, ale także pliki konfiguracyjne itp.

Replikacja sprzętowa przenosi obciążenie z serwerów do macierzy. Jest także wydajniejsza, choćby ze względu na fakt, że odbywa się na poziomie sterowników. Wyższość replikacji sprzętowej nad rozwiązaniami serwerowymi polega też na tym, że umożliwia ona jednoczesne kopiowanie danych ze wszystkich serwerów podłączonych do macierzy.


TOP 200