Konwersja systemowa NBP na PBI

2 listopada br. rozpoczął pracę Polski Bank Inwestycyjny SA, nowy duży bank komercyjny wydzielony z Narodowego Banku Polskiego w ramach kilkuletniego już procesu oddzielania funkcji komercyjnych NBP od funkcji banku centralnego.

2 listopada br. rozpoczął pracę Polski Bank Inwestycyjny SA, nowy duży bank komercyjny wydzielony z Narodowego Banku Polskiego w ramach kilkuletniego już procesu oddzielania funkcji komercyjnych NBP od funkcji banku centralnego.

W długi świąteczny weekend 30.10-1.11.1993 (sobota - poniedziałek) warszawska firma CSBI przeprowadziła konwersję danych w 28 reformowanych oddziałach NBP, dzięki której 2 listopada PBI mógł rozpocząć pracę w nowym systemie komputerowym CSBI Bankier opracowanym w języku 4GL Progress. Konwersję przeprowadzono z tradycyjnych dla NBP systemów oprogramowania SOB (mainframe) oraz MiniSob (dla PC). Każdy ze wspomnianych oddziałów został wyposażony w serwer HP seria 9000, drukarki, terminale oraz stanowisko PC do komunikacji z Krajową Izbą Rozliczeniową. Jak komentuje rzecznik prasowy CSBI Janusz Kotarski: "[instalacja ta] to pierwszy przypadek w historii polskiej bankowości, kiedy nowo utworzony bank rozpoczyna obsługę swych klientów, przejętych z oddziałów NBP (w sumie kilkaset tysięcy rachunków), jednocześnie z wdrożeniem przygotowanego wcześniej systemu informatycznego".

Kapitał zakładowy PBI SA wynosi łącznie 700 mld zł, z czego 500 mld zł to gotówka. W najbliższych miesiącach konwersji poddane zostaną dane w pozostałych 10-iu oddziałach tego banku.


TOP 200