Konwersja na FAT-32

Istnieje możliwość bezproblemowego zwiększenia pojemności dysku przy wykorzystaniu narzędzia Drive Converter, udostępnianego przez Windows 98, i nie udokumentowanych parametrów.

Istnieje możliwość bezproblemowego zwiększenia pojemności dysku przy wykorzystaniu narzędzia Drive Converter, udostępnianego przez Windows 98, i nie udokumentowanych parametrów.

Windows 98 zawiera narzędzie Drive Converter, umożliwiające konwersję formatu zapisu danych na dyskach ze starego systemu FAT-16 na nowy, bardziej efektywny FAT-32, wykorzystujący 32-bitową tabelę alokacji plików (File Allocation Table). System nie konwertuje jednak tabeli FAT automatycznie - użytkownik musi sam zainicjować taką operację. I w tym momencie można napotkać problemy. Nie bardzo bowiem wiadomo, w jaki sposób należy uruchamiać program Drive Converter, a pierwsi użytkownicy Windows 98 zaobserwowali, że konwerter odmawia świadczenia usług, jeśli na dysku twardym znajdują się uszkodzone sektory. A na wielu dyskach o dużej pojemności jest to regułą. Na szczęście okazuje się, że dostępne są nieudokumentowane opcje, umożliwiające przeprowadzenie konwersji bez większych problemów.

Rozrzutny FAT-16

Dzięki 32-bitowej tabeli FAT jedna partycja dysku twardego (której system przypisuje konkretną literę) może mieć pojemność dużo większą niż 2 GB, której nie można przekroczyć w przypadku FAT-16. Ponadto w FAT-32 plik o długości 1 KB będzie zajmował jeden klaster o pojemności 4 KB, a w przypadku tabeli 16-bitowej, choć taki plik również zajmuje jeden klaster, ma on długość aż 32 KB (wyliczenia te dotyczą dysków o pojemności od 1 do 8 GB).

Jak widać, 16-bitowa tabela FAT zarządza przestrzenią adresową dysku twardego w bardzo rozrzutny sposób. Tak rozrzutny, że po przejściu na 32-bitową tabelę FAT użytkownik może odzyskać nawet do 25% przestrzeni adresowej. Dokładna wielkość zależy od wielkości partycji i rozmiarów plików zapisywanych na dysku.

Już wcześniej Microsoft wprowadził 32-bitową tabelę FAT do Windows 95 w wersji B (Windows 95B). Ale system ten nie zawierał narzędzi umożliwiających przeprowadzenie operacji konwersji z FAT-16 na FAT-32. Jeśli dysk został sformatowany przez producenta w trybie FAT-16, to użytkownik Windows 95B mógł zmienić format na FAT-32 bez utraty danych tylko przy zastosowaniu narzędzi oferowanych przez niezależnych producentów oprogramowania.

Konwersja bez strat

Windows 98 naprawia tę niedogodność. Narzędzie Drive Converter pracuje niezawodnie i zamienia FAT-16 na FAT-32, nie zmieniając w danych, przechowywanych na dysku, ani jednego bitu. Toteż zachęcam wszystkich użytkowników systemu do skorzystania z tej usługi.

Dalej przedstawiono sposób uruchomienia programu Drive Converter i procedury umożliwiające zmianę formatu dysku na FAT-32, nawet jeśli dysk zawiera uszkodzone sektory.

Etap 1. Przed uruchomieniem jakiegokolwiek narzędzia zmieniającego zawartość dysku należy bezwzględnie wykonać operację archiwizacji przechowywanych danych, a przynajmniej najważniejszych plików.

Etap 2. Aby uruchomić konwerter, należy kolejno kliknąć opcje Start, Programy, Akcesoria, i Drive Converter. Po uruchomieniu tego programu, należy liczyć się z tym, że może on pracować nawet kilka godzin.

Etap 3. Jeśli konwerter odmówi świadczenia usługi, ponieważ na dysku twardym znajdują się uszkodzone sektory, trzeba uruchomić program ScanDisk (klikając kolejno opcje Start, Programy, Akcesoria, Narzędzia Systemowe i ScanDisk) z opcjami "Dokładnie" i "Automatycznie naprawiaj błędy". Przy pozostałych opcjach należy pozostawić wartości domyślne.

Etap 4. Po zakończeniu pracy przez ScanDisk, należy przejść do systemu DOS i uruchomić Drive Converter, stosując nieudokumentowany parametr. Można to zrealizować, klikając kolejno Start i Zamknij system z opcją "uruchomić ponownie w trybie MS-DOS" i następnie wpisując polecenie cvt x: /cvt32, gdzie x jest literą poddawanego konwersji dysku, a przełącznik /cvt to sygnał zapobiegający przerwaniu pracy przez konwerter.

<hr size=1 noshade>Brian Livingston jest współautorem książki Windows 95 Secrets Gold i wielu innych pozycji o systemie Windows. E-mail: brian_livingston@infoworld.com .

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.