Konwergencja ze znakiem zapytania

Przegląd rozwiązań firmowych

Alcatel

Konwergencja ze znakiem zapytania

Alcatel - architektura referencyjna IMS

Francuski producent koncentruje swą ofertę Fixed-Mobile Convergence głównie na potencjalnych usługach, które będą mogły zostać udostępnione klientom. Firmowe urządzenia i aplikacje, do realizacji idei łączenia sieci stałych z mobilnymi, wykorzystują platformę IMS (IP Multimedia Subsystem), opartą na protokole SIP (Session Initiation Protocol). Jej uniwersalność pozwala przeprowadzać kolejne wdrożenia bez względu na specyfikę sieci dostępowych - może to być zarówno infrastruktura przewodowa (DSL, sieci kablowe, FTTU, PSTN), jak i bezprzewodowa (systemy komórkowe drugiej, trzeciej generacji, Wi-Fi, WiMAX). Platforma IMS umożliwia poszerzenie istniejącej bazy usług sieciowych u klientów końcowych oraz stworzenie zupełnie nowej oferty.

Wśród najciekawszych opcji znajdują się: jeden numer dostępowy (telefonia Wi-Fi/komórkowa), jednorodna obsługa wiadomości, komunikatory, usługi audio-wideo, "mobilne biuro" (VPN w sieciach stacjonarnych i komórkowych, bezprzewodowe PBX), lokalizacja pracownika, aplikacje do pracy grupowej. Model referencyjny systemu IMS ma odniesienie do konkretnych produktów Alcatela, np. za profile użytkowników sieci odpowiada serwer HSS (Home Subscriber Server), będący częścią wielodostępowego serwera danych Alcatel 1430 MDS, kontrolę sesji (CSCF - Call Session Control Function) realizuje softswitch 5020, a nad poprawnością operacji billingowych czuwa otwarta platforma Alcatel 8690 OSP. Francuski dostawca dokonał podstawowego wdrożenia IP Multimedia Subsystem według powyższego scenariusza już dwa lata temu u operatora BT. Obecnie Alcatel zawarł kolejny kontrakt na rozbudowę platformy do pełnej wersji Fixed-Mobile Convergence opartej na systemie Corporate Mobility Manager. W implementacji zostaną także wykorzystane rozwiązania Alcatela z linii produktów Managed Communication Services (MCS) oraz systemy zabezpieczające przejętego niedawno Lucenta (VPN Firewall i VitalAAA).

Avaya

Konwergencja ze znakiem zapytania

Pod koniec kwietnia br. Polskę odwiedziła mobilna ciężarówka Avaya, która zawierała zestaw firmowych rozwiązań do budowy sieci konwergentnych.

Oferta Avaya Mobile obejmuje aplikacje działające wraz z telefonami komórkowymi platformy Series 60 fińskiego koncernu Nokia. Rozwiązania pozwalają na połączenie funkcji telefonu stacjonarnego, działającego w systemie telefonii IP Avaya Communication Manager, z funkcjami telefonu komórkowego. Aplikacja Communication Manager, która wchodzi w skład większego pakietu MultiVantage (rozszerzenie extension-to-cellular), pozwala także wyposażyć telefony Nokia Series 60 w funkcjonalność tradycyjnych aparatów biurkowych. Pracownik może rozmawiać za pomocą telefonu komórkowego lub biurkowego, przełączać się między nimi oraz definiować profile (służbowy/prywatny) w zależności od potrzeb, pory dnia itp. Za realizację dostępu do funkcji telefonii korporacyjnej systemu Communication Manager odpowiada stosunkowo prosty w nawigacji interfejs umieszczony w urządzeniu przenośnym. Można w nim dokonywać skróconego wybierania numerów wewnętrznych, przekierowywać lub przekazywać połączenia, nawiązywać połączenia grupowe czy telekonferencje oraz przesyłać wiadomości poczty głosowej. Do monitorowania i kontrolowania zasad korzystania z systemu FMC Avaya służy oprogramowanie linii Mobile, które jest obecnie obsługiwane przez następujące telefony Nokii Series 60: 3230, 6600, 6700, 7610, 6620, 6260, 6630, 6680, 6681 oraz 6682. Również w niektórych modelach Series 80 można zainstalować aplikacje Mobile.

Najnowszym rozwiązaniem Avaya realizującym ideę konwergencji sieciowej jest oprogramowanie One-X Mobile Edition, dedykowane zaawansowanym smartfonom (pierwsze wdrożenia ograniczają się do oferty Nokii). Wśród najbardziej znaczących udogodnień nowej aplikacji można wymienić: połączenia konferencyjne z udziałem wielu użytkowników, przenoszenie rozmów, skrócone wybieranie numerów, tryb biznesowy (wraz z zachowaniem jednego numeru pracownika w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy), bardziej przyjazny interfejs graficzny oraz usprawnioną kontrolę nad zasobami przedsiębiorstwa.

Cisco

Konwergencja ze znakiem zapytania

W skład rozwiązań Fixed-Mobile Convergence Cisco System wchodzi m.in. brama medialna MGX 8880

Nad rozwiązaniami integrującymi sieci stałe z komórkowymi pracuje również jeden z największych dostawców urządzeń i aplikacji sieciowych. Jedna z koncepcji zakłada wykorzystanie warstwy kontrolnej Service Exchange Framework (SEF) architektury sieci IP NGN (Next Generation Network). SEF oferuje wsparcie zarówno dla aplikacji bazujących na platformie IMS, jak i dla zupełnie odrębnych usług telekomunikacyjnych niezwiązanych z tym systemem. Dzięki temu operatorzy i dostawcy mogą szybko wdrożyć nową ofertę wzbogaconą o zastosowania głosowe oraz multimedialne (dane, audio-wideo). Rozwiązanie pozwala na bezprzerwowy i płynny roaming między sieciami Wi-Fi i komórkowymi (przy użyciu odpowiedniego telefonu), przy zachowaniu ściśle zdefiniowanych parametrów QoS (Quality of Service). Pierwsze implementacje koncepcji Fixed-Mobile Convergence według idei systemowej Cisco Systems zakładają użycie Call Session Control Platform (odpowiednik CSCF w modelu referencyjnym platformy IMS), softswitcha Cisco BTS10200, bramy medialnej MGX 8880 i jej kontrolera (PGW2200 Media Gateway Controller). Rozwiązanie może być wdrożone w praktycznie każdej sieci, niezależnie od stosowanych sygnalizacji i protokołów (SIP, GSM, MAP, MGCP, Wi-Fi). Kolejne wersje urządzeń i aplikacji pozwalających budować sieci konwergentne bazujące na Cisco IP NGN będą także wspierać sieci komórkowe trzeciej generacji (3G).

Ericsson

Konwergencja ze znakiem zapytania

Instalacja po stronie operatora

Koncepcja telefonii konwergentnej opracowana przez szwedzkiego producenta nazywa się One Phone. Rozwiązanie oparto na systemie głosowym IP-PBX (MX-One lub starszym MD110). Implementacja rozwiązania One Phone może przebiegać stopniowo, każdy pracownik otrzymuje wówczas zestaw usług odpowiednich do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków. MX-One oferuje wsparcie dla terminali IP (telefony i aplikacje IP-softphone), jest wyposażony w interfejsy do sieci publicznych (PSTN, PLMN) i umożliwia połączenia z innymi systemami klasy MX-One lub MD110. Rozwiązanie kontrolowane jest przez oprogramowanie MX-One Manager, oparte na usługach Active Directory i współpracujące z programem MX-One Communication Organizer. Pakiet umożliwia zarządzanie połączeniami za pomocą przeglądarki internetowej oraz pozwala na integrację z programami do obsługi poczty (MS Outlook, Lotus Notes).

W skład rozwiązań konwergentnych Ericssona wchodzi także aplikacja MX-One Messaging (dostępna w poprzednich implementacjach z systemami MD110 jako OneBox), udostępniająca usługi poczty głosowej oraz kompleksowe opcje telekomunikacyjne (głos/faks/e-mail). Za przydzielanie planów taryfowych, konwersję numerów, zestawianie połączeń odpowiedzialny jest natomiast pakiet Telephony Server, instalowany typowo na odpowiednio prekonfigurowanym serwerze HP Proliant. Integralną częścią MX-One są także bramy medialne, oferujące interfejsy dla lokalnych, pakietowych sieci (LAN), publicznych (PSTN/PLMN) oraz zestawionych prywatnych połączeń QSIG.

Nortel

Konwergencja ze znakiem zapytania

Rozwiązanie CMS (Converged Mobility Solution) opracowane przez Nortela

Nortel od początku opracowywania systemów mających zapewnić konwergencję międzysieciową koncentrował się na spełnianiu wymagań standaryzacyjnych. W grudniu 2005 r. opis koncepcji IMS producenta znalazł się w dokumencie 3GPP TR 23.806 (The 3rd Generation Partnership Project Technical Raport). We wrześniu br. ma powstać kolejny oficjalny projekt z zakresu FMC Nortela, w przyszłości planowane jest sformalizowanie trzeciego etapu prac nad rozwojem tej technologii. W skład zestawu rozwiązań Fixed-Mobile Convergence producenta wchodzą: brama Wireless Mobility Gateway 6000, Application Server 5200, Call Session Control Function 1000, Home Subscriber Server 1000, Media Gateway Control Function 2000 i Packet Gateway Mobile Switching Center (dwa ostatnie urządzenia są stosowane wymiennie). Brama Wireless Mobility Gateway 6000 umożliwia bezprzerwowe i płynne przekazywanie rozmów Wi-Fi/telefonia komórkowa. Serwer aplikacyjny AS 5200 udostępnia takie funkcje, jak prezentacja numeru, połączenie oczekujące, wstrzymywanie połączeń, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) czy dokonywanie rozmów IM (Instant Messaging). CSFC 1000 jest typowym dla platformy IP Multimedia Subsystem rozwiązaniem kontrolującym nawiązanie sesji (połączenia). HSS 1000 odpowiada za profile użytkowników i przyznane im uprawnienia. W zależności od konkretnego zapotrzebowania zgłaszanego przez klienta końcowego w rozwiązaniu FMC Nortela implementowane są dodatkowe bramy medialne lub centra przełączeniowe oferujące dodatkowe usługi.

Siemens

Konwergencja ze znakiem zapytania

FMC - Fixed-Mobile Convergence według Siemens Communications

Koncern Siemens Communications opracował dwa modele płynnej integracji sieci stałych z mobilnymi. Pierwszy z nich, dedykowany operatorom sieci stacjonarnych, składa się z rozwiązań Surpass: Business Connection (IP Centrex) oraz Consumer Voice (VoIP). Architektura oparta na protokole SIP zawiera głosowy serwer aplikacyjny hiQ 4200, rozwiązanie typu softswitch hiE9200, bramy hiG 1x00 oraz serwer IP Unity Mereon 6000. Oferta pozwala świadczyć m.in. takie usługi, jak: jeden numer abonencki, dedykowana poczta głosowa, ujednolicone centrum danych, możliwość korzystania z sieci GSM/Wi-Fi, telefonia VoIP, prezentacja/zastrzeżenie numeru, blokowanie grup połączeń, możliwość korzystania z komunikatora IM, inteligentnych książek adresowych czy przycisku roamingowego, pozwalającego przekierowywać połączenia na inny terminal. Drugi model wdrażania idei FMC jest przeznaczony dla klientów mobilnych i bazuje na rozwiązaniu [email protected], udostępniającym funkcjonalność push and talk over cellular (koncepcja zbliżona do walkie-talkie) i rozbudowaną opcję prezentacji. Systemem opartym na platformie IMS zarządzają m.in. serwer CMS 8200 (HSS - serwer obsługi abonentów) oraz CFX-5000 (CSCF - kontrola sesji), które kierują połączenia użytkowników do odpowiednich serwerów aplikacji (Instant Message and Chat, Mobile Presence Manager, Push and Talk, GLM).


TOP 200