Konwergencja podstawą komunikacji

Wyposażenie pracownika w mobilne narzędzia dostępowe bez jednoczesnych zmian w firmowych sieciach telekomunikacyjnych i odpowiedniego dostosowania aplikacji nie przyniesie pożądanego efektu. Dopiero zapewnienie konwergencji na poziomie infrastruktury (Fixed-Mobile Convergence) oraz usług (Unified Communications) pozwoli maksymalnie wykorzystać zalety nowoczesnych rozwiązań.

Wyposażenie pracownika w mobilne narzędzia dostępowe bez jednoczesnych zmian w firmowych sieciach telekomunikacyjnych i odpowiedniego dostosowania aplikacji nie przyniesie pożądanego efektu. Dopiero zapewnienie konwergencji na poziomie infrastruktury (Fixed-Mobile Convergence) oraz usług (Unified Communications) pozwoli maksymalnie wykorzystać zalety nowoczesnych rozwiązań.

2007 ROK, według opinii wielu specjalistów, nie będzie jednak przełomowym, mogącym zmienić kształt współczesnej, wciąż rozdzielonej na sieci kablowe i bezprzewodowe, telekomunikacji. Musimy jeszcze trochę poczekać.

Konwergencja sieci

Konwergencja podstawą komunikacji

Ostatni telefon biurkowy

Liczba użytkowników technologii Fixed-Mobile Convergence w 2012 r. ma osiągnąć 170 mln, co będzie stanowiło 5,1% światowych usług głosowych. Według analiz grupy badawczej Informa Telecoms & Media wartość rynku FMC wyniesie wówczas 33,4 mld USD, z czego największe przychody przypadną operatorom i producentom central IP PBX, bram VoIP czy serwerów aplikacyjnych obsługujących nowoczesne usługi multimedialne.

Z zalet konwergencji w telekomunikacji teoretycznie mogą korzystać zarówno użytkownicy biznesowi, jak i instytucjonalni. Operatorom sieci stacjonarnych inwestycje w FMC (platforma IMS) pozwalają pozostać na rynku i choć w części zatrzymać przy sobie klientów, którzy coraz chętniej przechodzą wyłącznie na rozwiązanie mobilne (Fixed-Mobile Substitution). Według danych publikowanych przez Telekomunikację Polską w cyklicznych raportach, niemal w co czwartym gospodarstwie domowym w Polsce (23% - stan na IV kw. 2006 r.) używa się wyłącznie telefonów komórkowych (wzrost na przestrzeni dwóch lat o 10%).

Operatorzy sieci mobilnych, za pośrednictwem FMC, mogą oferować klientom nowe usługi, dywersyfikując jednocześnie źródło swoich przychodów (ważne szczególnie w obliczu stale malejących zysków z tradycyjnych usług głosowych) i obniżając z czasem koszty operacyjne (OPEX - Operational Expenditures). Dzięki FMC małe, średnie i duże firmy otwierają przed sobą wiele możliwości: usprawnienie obsługi klienta, jeden numer dostępowy do pracownika (niezależnie od miejsca jego pobytu), rozwój systemów komunikacyjnych (Unified Messaging, Unified Communications), integracja i rozbudowa wewnętrznych sieci teleinformatycznych (wymiana central PBX-TDM na IP PBX, instalacja serwerów aplikacyjnych), łatwe zarządzanie kontem "komunikacyjnym" użytkownika (z poziomu działu IT danej spółki, a nie operatora). Fixed-Mobile Convergence to także korzyści z punktu widzenia rynku konsumenckiego (np. jeden telefon i zbiorczy, comiesięczny rachunek, tańsze połączenia w domu - korzystanie z sieci Wi-Fi).

Pomimo niewątpliwych zalet rozwiązań FMC wielu analityków sceptycznie odnosi się do popularności tych technologii jako kompleksowej propozycji dla firm. Według Gartnera do 2015 r. jedynie 30% korporacji będzie korzystało z pełnego FMC, powiązanego ze współpracą z operatorami i opartego na wielousługowej platformie IMS (całkowite wsparcie dla protokołu IP i SIP).

Przeszkodami w zwiększeniu popularności tego typu rozwiązań są według analityków: brak dostatecznej wiedzy odnośnie do FMC wśród dyrektorów działów IT wielu spółek, brak przejrzystego modelu rozwoju komunikacji wewnątrz firmowej, niechęć do inwestycji długoterminowych oraz niewystarczająca aktywność dostawców w zakresie propagowania korzyści wynikających z wdrożenia sieci konwergentnych. W celu eliminacji ostatniego z wymienionych problemów w 2004 r. powstało stowarzyszenie FMCA (Fixed-Mobile Convergence Alliance), które w chwili obecnej skupia 30 światowych operatorów i dostawców rozwiązań konwergentnych (m.in. AT&T, KPN, Deutsche Telekom, British Telecom, Motorola, Huawei, Texas Instruments).

Analitycy prognozują, że najbliższe lata będą charakteryzowały się przede wszystkim stopniowym przechodzeniem przedsiębiorstw do świata komunikacji IP i nowoczesnych usług multimedialnych. Zamiast inwestycji w rozbudowane implementacje FMC firmy będą kupować bramy VoIP, centrale IP PBX, systemy zarządzające billingami itp., dostosowując swoją infrastrukturę do bieżących potrzeb.

Czym jest Unified Communications?

Unified Communications (UC) - zintegrowana komunikacja to grupa rozwiązań obejmujących wszelkie formy połączeń głosowych, przekazów multimedialnych i wymiany wiadomości kontrolowanych przez indywidualnego użytkownika, wykorzystywanych zarówno w celach biznesowych, jak i czysto konsumenckich. Aplikacje i narzędzia Unified Communications ma w swojej ofercie wiele firm, często na pozór odległych od siebie technologicznie. W zależności od ich specyfiki rozwiązania UC można definiować jako: systemy telefonii VoIP z dołączoną do nich platformą do obsługi pracy grupowej (np. Cisco, Nortel, Avaya), systemy pracy grupowej rozszerzone o funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym (IBM, Microsoft), usługi dostępne na zasadzie aplikacji zainstalowanej na serwerze.

<hr>

Dariusz Rzeszotarski kierownik ds. sprzedaży w Alcatel-Lucent Polska

Konwergencja podstawą komunikacji
Systemy ujednoliconej komunikacji są oferowane przez licznych producentów i wszystkie skupiają się na integracji wielu kanałów komunikacji w jeden lub jedno urządzenie komunikacyjne. Zastosowanie tych rozwiązań musi wiązać się z korzyściami dla firmy. W dobie coraz większej mobilności i wzrostu wartości pracowników ruchomych ich dostęp do zasobów firmy jest bardzo ważny i systemy UM/UC wykorzystujące kanały mobilne zaczynają przynosić wymierne korzyści. Duże znaczenie w wyborze rozwiązania ma możliwość doboru funkcjonalności (wszystko naraz albo możliwość stopniowego rozwoju), łatwość integracji i współpraca z urządzeniami, które są używane w naszej firmie. Ten ostatni aspekt ma szczególne znaczenie dla samych użytkowników, bowiem przekonanie ich do korzyści wynikających z używania nowych funkcjonalności jest trudne, a dodatkowa wymiana terminali, którymi się posługują, może być wręcz niemożliwa. Uwzględniając te warunki, przykładowo pracownikom biurowym rekomendujemy rozwiązanie zainstalowane na ich komputerze stacjonarnym, a handlowcom czy doradcom często odwiedzającym klientów powinniśmy zapewnić dostęp do zasobów firmy przy wykorzystaniu telefonu komórkowego lub PDA, które i tak w tej chwili wykorzystuje.

Dążenie do integracji z rozwiązaniami już pracującymi w firmie skutkuje wyborem systemów UM/UC wykorzystujących powszechnie stosowane technologie internetowe (SIP, XML, VXML), co najczęściej nie pociąga za sobą konieczności dużych inwestycji przy instalacji rozwiązania. Rozwiązania UM/UC wciąż nie są zbyt popularne na polskim rynku w związku ze zbyt małą świadomością ewentualnych korzyści dla firmy lub nieodpowiednim dopasowaniem systemu do potrzeb, co w konsekwencji może wiązać się z ograniczonymi korzyściami. Firmy muszą najpierw zdać sobie sprawę, że jakość obsługi klienta staje się kluczowa na silnie konkurencyjnym rynku. Jeśli przedsiębiorstwo chce skutecznie konkurować i nie odbiegać od standardów europejskich w tym zakresie, podniesienie efektywności komunikacji poprzez wdrożenie systemów UM/UC stanie się dla niego naturalnym krokiem do realizacji takiego celu. Słaba popularność systemów UM/UC może też wynikać z podejścia niektórych dostawców, niejednokrotnie dążących do sprzedania funkcjonalności bez uwzględniania potrzeb danej firmy.


TOP 200