Konwergencja mobilnej i stacjonarnej komunikacji

Czeska spółka Data Communication wspólnie z RCS Polska wchodzą na polski rynek ze zintegrowanym systemem telekomunikacyjno-dyspozytorskim typu Radiovoice.

Dyspozytorski system komunikacyjny Radiovoice3 firmy Data Communication (DCom) pozwala na integrowanie różnego typu sieci telekomunikacyjnych oraz zarządzanie infrastrukturą tych sieci wraz z monitorowaniem ich pracy. System jest przeznaczony do zdalnego nadzorowania łączności w strukturach mieszanych, w których są użytkowane: radiostacje, stacjonarne telefony (analogowe i cyfrowe), telefony MB, bramki GSM, telefony komórkowe oraz radiowe centrale lokalnego systemu powiadamiania. W sytuacjach zagrożeń kryzysowych bądź czy katastrofy, pozwala on na zamianę bądź dyslokację stanowisk dyspozytorskich.

Cechą systemu jest możliwość współdziałania komunikacji na poziomie sieci ethernetowej z łącznością komórkową dwóch operatorów za pośrednictwem bram GSM-R (GSM-Railways). Ta własność pozwala zarządzać strukturą kolejowych systemów łączności GSM-R, zapewniających bezpośrednią łączność między stacją kierującą ruchem pociągów, a maszynistą prowadzącym tabor oraz łączność głosową z pracownikami obsługującymi transport kolejowy. W tych aplikacjach wykorzystano technologie telefonii internetowej VoIP oraz specjalistyczne kanały GSM-R, a także pakiet protokołów komunikacyjnych pozwalający włączyć system do standardowej sieci łączności synchronicznej SDH.

Konwergencja mobilnej i stacjonarnej komunikacji

Telekomunikacyjny panel dyspozytora

W systemie Radiovoice3 można zarządzać infrastrukturą z kilku stanowisk dyspozytorskich, co w praktyce oznacza zdalne kierowanie i jednoczesne nadzorowanie przebiegu operacji na terytorialnie rozległym obiekcie. W zależności od potrzeb i możliwości inwestycyjnych użytkownika, zarówno dyspozytorzy jak i podległe im służby mogą się wzajemnie komunikować głosem, obrazem bądź wiadomościami tekstowymi. Modułowa budowa pozwala na konfigurowanie tej infrastruktury według indywidualnych wymagań bądź pod bieżące potrzeby firm transportowych, a także instytucji bezpieczeństwa publicznego, które wymagają szybkiego powiadamiania bądź reagowania: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, ochrona.

Pierwsze instalacje nowej wersji Radiovoice3 wykonano w czeskim kolejnictwie i ratownictwie, a jego wdrażaniem w Polsce zajmuje się wrocławska spółka RCS Polska. Mobilne bądź lokalne rozwiązania systemu Radiovoice - jako instalacje wyspowe - są przydatne na obszarach, gdzie nie sięga standardowy system radiowy TETRA. Mogą one stanowić jego uzupełnienie, jako wysunięte moduły telekomunikacyjne systemu trankingowego na terenach rozległych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200