Kontyngentowa zaliczka

Limit wysokości 300 tys. USD, uprawniający do bezcłowego zakupu sprzętu i części komputerowych otrzymali niemal wszyscy, których wnioski opiewały na wyższą kwotę i którzy spełnili formalne wymogi, uprawniające do ubiegania się o kontyngent.

Limit wysokości 300 tys. USD, uprawniający do bezcłowego zakupu sprzętu i części komputerowych otrzymali niemal wszyscy, których wnioski opiewały na wyższą kwotę i którzy spełnili formalne wymogi, uprawniające do ubiegania się o kontyngent.

Jak poinformował główny specjalista Departamentu Regulacji Obrotu Towarowego i Polityki Celnej MWGzZ - dr Zbigniew Kostecki - złożone dotychczas wnioski na łączną kwotę ok. 2,2 mld USD, czyli ponad 6-krotnie wyższą od utalonego na ten rok kontyngentu (366 mln USD). Warto dodać, że w tej puli 57 mln USD przeznaczonych zostało na zakup gotowych komputerów, reszta zaś na części zamienne i podzespoły. Jak się dowiadujemy, część kontyngentu (nie wiadomo jeszcze jaka) znaleźć się ma w gestii Komitetu Badań Naukowych i wykorzystana będzie na zakupy dużych systemów dla tej dziedziny.

Komisja, która ma decydować o przydziale kontyngentów zebrała się po raz trzeci 28 kwietnia, w celu ustalenia dodatkowych, poza określonymi sztywno w przepisach, kryteriów rozdziału kontyngentów. Pracuje się m.in. nad algorytmem, uwzględniającym poza obrotami i poziomem ubiegłorocznego importu, także dodatkowe elementy. W skład Komisji wchodzą, oprócz przedstawicieli MWGzZ, reprezentanci Biura Informatyki URM, Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (w charakterze obserwatora) oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców.

Przedstawiciel tej ostatniej - Marek Bielski powiedział nam, że ma do spełnienia niezwykle trudną rolę. Wprawdzie Konfederacja dysponuje pewną wiedzą na temat polskiego rynku i znaczenia kontyngentów dla konkretnych firm, a także całej branży, ale generalne kryteria określono bez jej udziału. Pole manewru co do zasad rozdziału jest więc niewielkie.

W najbliższym numerze CW przekażemy informacje na temat wyników posiedzenia Komisji w dn. 28 kwietnia, które miejmy nadzieję było owocne.


TOP 200