Kontrolery sesji łączą systemy H.323 i SIP

Usługi VoIP oparte na telefonach SIP i centralach IP PBX standardu H.323 wymagają stosowania nowego rodzaju urządzeń, którym nadano nazwę kontrolerów sesji. Są one odpowiedzialne za obsługę połączeń między systemami VoIP opartymi na różnych standardach.

Usługi VoIP oparte na telefonach SIP i centralach IP PBX standardu H.323 wymagają stosowania nowego rodzaju urządzeń, którym nadano nazwę kontrolerów sesji. Są one odpowiedzialne za obsługę połączeń między systemami VoIP opartymi na różnych standardach.

Chociaż systemy H.323 i SIP realizują podobne zadania (konfigurowanie połączeń, negocjowanie warunków i kończenie sesji), to nie są ze sobą zgodne i dlatego bezpośrednie połączenie między dwoma użytkownikami - jednym z systemem H.323 i drugim z systemem SIP - nie jest możliwe.

I tu do akcji wchodzi kontroler sesji, który pośredniczy w połączeniu. Warstwa sprzętowa i oprogramowanie kontrolera sesji są tak zaprojektowane, że urządzenie jest jednocześnie bramą H.323 i serwerem proxy SIP. Brama H.323 konwertuje adresy i zapewnia użytkownikom H.323 dostęp do sieci. SIP zarządza sesjami VoIP oraz przetwarza żądania i odpowiedzi SIP.

Użytkownik z H.323 ma do wyboru następujące usługi: tylko transmisja głosu; transmisja głosu i danych; transmisja głosu i wideo; transmisja głosu, danych i wideo. Agent SIP zainstalowany po stronie użytkownika jest odpowiednikiem punktu końcowego H.323.

Standard H.245 (rekomendacja ITU-T) określa, w jaki sposób punkty końcowe H.323 realizują różne zadania, takie jak wsparcie dla kodeków. Protokół SIP noszący nazwę SDP (Session Description Protocol) jest odpowiednikiem protokołu H.245.

Gdy punkt końcowy H.323 i agent SIP użytkownika próbują ze sobą nawiązać łączność, kontroler sesji uruchamia odpowiednie protokoły, które inicjują połączenie, sprawują nad nim pieczę i na końcu kończą sesję. Funkcje kontrolera sesji muszą wspierać wszystkie opcje realizowane przez użytkowników SIP i H.323.

Parametry protokołu H.245 (zarządzającego użytkownikami H.323) muszą być mapowane na parametry protokołu SDP (zarządzającego użytkownikami SIP), i odwrotnie.

Używając kontrolera sesji, który obsługuje systemy oparte na różnych standardach, przedsiębiorstwa mogą wdrażać rozwiązania VoIP wykorzystujące centrale IP PBX typu H.323, wprowadzając jednocześnie do firmy aplikacje (telefony IP) obsługiwane przez protokół SIP.


TOP 200