Kontrakty wdrożenia

B3System, specjalizująca się w bezpieczeństwie systemów informatycznych, zadebiutowała na warszawskiej GPW…

B3System, specjalizująca się w bezpieczeństwie systemów informatycznych, zadebiutowała na warszawskiej GPW…

Polkomtel zakupił za 20 mln euro nowy system billingowy do brytyjskiej firmy Intec; obejmie on rozliczenia za usługi GSM, UMTS i internetowe; Intec zamierza otworzyć oddział w Polsce… Grupa ITI zakończyła - prowadzony przez Wola Info - projekt wdrożenia systemu CRM dla telewizji nowej generacji n; jego wartość to 9 mln zł… ING Bank Śląski zakończył prowadzony przez Telekomunikację Polską i NextiraOne projekt budowy sieci łączności dla 330 placówek i 5000 użytkowników; kontrakt obejmował wykonanie sieci głosowej i transmisji danych w technologii VoIP oraz łączy ISDN… ZUS podpisał z firmą Spin umowę o wartości 1,9 mln zł na rozbudowę systemu pamięci masowych na potrzeby platformy mainframe… Grupa Ciech zakończyła pierwszą fazę projektu Monitorowanie i ocena poziomu bezpieczeństwa informatycznego realizowanego przez Solidex; objął on m.in. wdrożenie i integrację systemów oceny bezpieczeństwa opartych na produktach Cisco Self Defending Network… Bank BPH wdrożył system technologii mobilnych Sybase OneBrigde, pozwalający m.in. na dostęp do poczty korporacyjnej z telefonów komórkowych… ZPAS podpisał z umowę na wdrożenie systemu INFOR ERP LN… Aquila Park - budująca hotel Holiday Inn Warszawa Józefów - podpisała z Hogart umowę na wdrożenie systemu SunSystems… Allianz Polska zawarła ramową umowę o współpracy z Fild.NET dotyczącą optymalizacji wykorzystania posiadanego oprogramowania Microsoft, a także wdrożeń bardziej zaawansowanych rozwiązań tego producenta… Zentex zawarł z umowę na wdrożenie oprogramowania SENTE Personel...


TOP 200