Kontrakty, wdrożenia

Telekomunikacja Polska wyłączyła ostatnie centrale analogowe i zakończyła program pełnej cyfryzacji sieci rozpoczęty na początku lat 90., 11,5 mln klientów TP obsługiwanych jest przez 5,5 tys. central...

Telekomunikacja Polska wyłączyła ostatnie centrale analogowe i zakończyła program pełnej cyfryzacji sieci rozpoczęty na początku lat 90., 11,5 mln klientów TP obsługiwanych jest przez 5,5 tys. central...

Sejm uchwalił tzw. ustawę medialną, która zakłada ograniczenie składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (i części jej kompetencji) oraz przesądza o likwidacji URTiP wraz z powołaniem w jego miejsce Urzędu Komunikacji Elektronicznej... IBM przez siedem lat będzie świadczyć dla koncernu Unilever usługi związane z obsługą transakcji finansowych; kontrakt przewiduje, że IBM Business Consulting Services wykorzysta w tym celu ośrodki w Polsce, Portugalii i Indiach... MSWiA zapłaci Softbankowi 5,15 mln zł za rozbudowę systemu CEPiK, a dokładnie ‚modyfikację Portalu Informatycznego CEPiK celem umożliwienia udostępniania zgromadzonych w nim danych komornikom oraz strażom miejskim za pośrednictwem Internetu"... Emax podjął decyzję o połączeniu ze spółką zależną .com... ComputerLand wchłonie dwie spółki zależne - Centrum Informatyki Energetyki i ComputerLand Mielec... Działająca w Krakowie firma air bites Polska zamierza w tym roku wejść z usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu na rynki Słowacji, Rumunii i Bułgarii... Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisał z Komą umowę o wartości 0,5 mln zł na dostawę serwerów do nowo powstałego centrum danych ZTM, mają one stanowić platformę m.in. dla Systemu Pobierania Opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej... Bank Pekao podpisał z Codec Systems umowę na wdrożenie platformy kontrolingowej MPC... Plannja rozpoczęła wdrożenie zintegrowanego systemu Exact Globe 2003 Enterprise, który zastąpi rozwiązanie DOS-owe... Związek Powiatów Polskich wspólnie z firmami Symantec i Polkom Audit Consulting Group rozpoczął cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego...


TOP 200