Kontrakty wdrożenia

PKO BP podpisał z konsorcjum Accenture, Alnova Technologies i Softbanku aneks o wartości ponad 71 mln USD do umowy na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, tym samym wynagrodzenie spółek wzrasta z 443 mln zł do ok. 700 mln zł; zakończenie projektu przesunięto zaś na kwiecień 2007 r.; Softbank ma za realizację projektu otrzymać o 29 mln USD więcej...

PKO BP podpisał z konsorcjum Accenture, Alnova Technologies i Softbanku aneks o wartości ponad 71 mln USD do umowy na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, tym samym wynagrodzenie spółek wzrasta z 443 mln zł do ok. 700 mln zł; zakończenie projektu przesunięto zaś na kwiecień 2007 r.; Softbank ma za realizację projektu otrzymać o 29 mln USD więcej...

Telekomunikacja Polska podpisała z Prokom Software umowę ramową o wartości 270 mln zł na świadczenie przez Prokom oraz jego spółki zależne i powiązane usług informatycznych dla TP, a także jej spółek zależnych i powiązanych, jak również dla inwestora strategicznego Telekomunikacji - France Telecom...

Poczta Polska podpisała z Emax umowę o wartości 155 mln zł na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Teleinformatycznego dla węzłów rozdzielczych uruchamianych w sieci urzędów pocztowych...

Telekomunikacja Polska podpisała z Oracle - w ramach umowy Oracle z France Telecom - kontrakt o wartości 100 mln zł na dostawy baz danych i aplikacji wraz asystą techniczną; z tego 30 mln zł przypadło już na 2004 r...

utworzyła spółkę-córkę z siedzibą w Pradze, której zadaniem jest dystrybucja oprogramowania Smallworld oraz wdrażanie rozwiązań na nim opartych w Czechach i na Słowacji... Do 2007 r. Krakowski Park Technologiczny zamierza uruchomić kosztem 15 mln zł inkubator przedsiębiorczości, wspierający firmy nowoczesnych technologii...

Fundusz Innova/3 LP zainwestuje w rozwój firmy Energis 18 mln USD...

wygrała kontrakt PHARE o wartości 6 mln zł na świadczenie usług IT w tureckim Ministerstwie Finansów, w jego ramach dostarczy usługi dotyczące budowy Systemu Analitycznego Wspomagającego Zapobieganie Praniu Brudnych Pieniędzy dla Wydziału Ścigania Przestępstw Finansowych MASAK...

Agencja Rynku Rolnego podpisała z Winuel umowę o wartości ok. 5,1 mln zł na dostawy rozwiązań IT w ramach projektu przygotowującego ARR do pełnienia funkcji agencji płatniczej UE...

ATM podpisał z trzema instytucjami finansowymi umowy o wartości 4,5 mln zł na wykorzystanie Centrum Ochrony Danych...

ING Nationale-Nederlanden podpisał z Komą umowę o wartości 1,2 mln zł na 60 serwerów HP...

O2 Germany zakończył wdrożenie systemu ComArch InsightNet, dzięki któremu został zcentralizowany i zunifikowany sposób zarządza siecią transmisyjną O2, w tym monitorowania ponad 20 tys. elementów sieciowych...

Polkomtel podpisał z Ericssonem i Nokią umowy na dostawy rozwiązań na potrzeby budowy sieci EDGE i UMTS...

ING Bank Śląski podpisał z Prokom Software umowę na wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie zasobami IT AssetCenter firmy Peregrine Systems...

Urząd Miasta Poznania podpisał z COIG umowę o wartości 0,6 mln zł na dostawę licencji oprogramowania Oracle w wersji Enterprise Edition...

Energetyka Dwory podpisała z Siemens Business Services umowę outsourcingową w zakresie opieki nad infrastrukturą IT...


TOP 200