Kontrakty wdrożenia

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty - powołując się na nowe Prawo telekomunikacyjne - wszczął procedurę unieważnienia przetargu na częstotliwości 3,6-3,8 GHz (o przetargu tym pisaliśmy w Computerworld 33/2004); sprzedano wówczas dziesięć kanałów ogólnopolskich, które otrzymały firmy NASK, Polska Telefonia Cyfrowa i mało znana spółka z Częstochowy E-Internets...

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty - powołując się na nowe Prawo telekomunikacyjne - wszczął procedurę unieważnienia przetargu na częstotliwości 3,6-3,8 GHz (o przetargu tym pisaliśmy w Computerworld 33/2004); sprzedano wówczas dziesięć kanałów ogólnopolskich, które otrzymały firmy NASK, Polska Telefonia Cyfrowa i mało znana spółka z Częstochowy E-Internets...

Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę systemu ochrony granicy lądowej; wartość kontraktu wynosi ok. 52 mln euro...

Ministerstwo Gospodarki i Pracy podpisało z ComputerLandem umowę o wartości 1,6 mln zł na dostawy oprogramowania Novell NetWare 6.5...

Kompania Węglowa podpisała z Winuel umowę o wartości 1,34 mln zł na modernizację układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w wybranych kopalniach i zakładach należących do Kompanii...

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zakupił za 1,25 mln zł w CompFort Meridian Polska komputer mainframe IBM eServer zSeries 890 o wydajności 707 MIPS...

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisał z Betacom umowę o wartości 1,2 mln zł na dostawę infrastruktury informatycznej...

ComputerLand podpisał umowę partnerską z Alice Software Service, niemieckim dostawcą oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej...


TOP 200