Kontrakty wdrożenia

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego i Matrix.pl uruchomiły komercyjny serwis pogodowy, wykorzystujący technologię MMS; jego subskrybenci raz dziennie będą otrzymywać MMS zawierający odpowiednie mapki i diagramy...

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego i Matrix.pl uruchomiły komercyjny serwis pogodowy, wykorzystujący technologię MMS; jego subskrybenci raz dziennie będą otrzymywać MMS zawierający odpowiednie mapki i diagramy...

Ministerstwo Finansów podpisało z warszawską firmą Comp umowę o wartości 1,4 mln zł na dostawę 26 serwerów Sun Microsystems - Sun Fire V240 i Sun Fire V440; w jej ramach Comp zaoferuje także trzyletnie wsparcie...

Isuzu Motors Polska podpisał z BCC umowę na modyfikację modelu elektronicznej komunikacji z japońskimi dostawcami; rozwiązanie to jest wspierane przez użytkowany w Isuzu system SAP R/3 4.6c...

Dyrekcja Lasów Państwowych podpisała z S&T Services Polska kontrakt na świadczenie usług serwisowych sprzętu HP w 477 lokalizacjach na terenie całego kraju...

EuroLOT zakończył wdrożenie systemu TETA 2000 wraz z wykorzystującym hurtownię danych systemem TETA Controlling...

SKOK Piast podpisał umowę na wdrożenie oprogramowania Linfo firmy MacroSoft Kraków...

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania zakończył wdrożenie systemu Auditor firmy JMS Service do prowadzenia certyfikacji, szkoleń i księgowości...

Wilk Elektronik został dystrybutorem firmy Corsair...

Biuro Matematyki Stosowanej uzyskało akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w programie PHARE 2002 SSG Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw, w ramach którego klienci mogą uzyskać do 50% dotacji na działania mające na celu "wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych"...


TOP 200