Kontrakty wdrożenia

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło realizowany przez Ster-Projekt projekt o wartości 2,8 mln euro na dostawy sprzętu w ramach planu budowy zintegrowanego systemu katastralnego; dostarczono serwery i stacje robocze do ministerstwa i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; kontrakt obejmuje także instalację oprogramowania, szkolenia i trzyletni serwis...

Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło realizowany przez Ster-Projekt projekt o wartości 2,8 mln euro na dostawy sprzętu w ramach planu budowy zintegrowanego systemu katastralnego; dostarczono serwery i stacje robocze do ministerstwa i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; kontrakt obejmuje także instalację oprogramowania, szkolenia i trzyletni serwis...

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podpisało z firmą Koncept - partnerem Optimusa - umowy o wartości ok. 20 mln zł na dostawy komputerów do szkół (trzy regiony); w pozostałych przetargach ministerstwo wybrało ofertę ComArchu (dwa regiony; 13,5 mln zł), firmy OFEK (dwa regiony; 14,5 mln zł) i Prokom Software (jeden region; 6,4 mln zł.)...

Fortis Bank podpisał z ComArch umowę na wdrożenie aplikacji Orlando Derywaty...

Spedpol zawarł z umowę na wdrożenie systemu PeopleSoft World...

Kęty podpisały z BEELC umowę na wdrożenie systemu SSA Business Intelligence Suite...

Krajowa Izba Rozliczeniowa podpisała z CryptoTech umowę na dostawę rozwiązań do obsługi podpisu kwalifikowanego na bazie kart kryptograficznych CryptoCard multiSIGN i oprogramowania CryptoCard Suite w ramach projektu realizowanego dla Banku Ochrony Środowiska...

Frigoglass zawarł z Matixal umowę na wdrożenie systemu SSA Baan...

Pol-pharma podpisała z ATM umowę na integrację systemów Honeywell POMS MES i Oracle E-Business Suite...

Narodowy Bank Polski podpisał z CryptoTech umowę na dostawę 3500 elektronicznych kart kryptograficznych dla Departamentu Ochrony NBP...

Zeelandia Polska, firma oferująca komponenty do produkcji piekarskiej i cukierniczej, zawarła umowę na wdrożenie systemu iScala...

Grupa Eteron zakończyła wdrożenie systemu Impuls BPSC, które objęło wszystkie 14 spółek grupy specjalizujących się w budownictwie telekomunikacyjnym...

został autoryzowanym dystrybutorem systemów telefonii IP firmy Avaya...

GE Energy zaprezentowała najnowszą wersję systemu GIS - Smallworld 4; w Polsce rozwiązania tej firmy sprzedaje ...

PARP przyznała ośmiu oddziałom MacroSoftu akredytacje w programie Dostęp do innowacyjnych usług doradczych...


TOP 200