Kontrakty Wdrożenia

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne przejmie 100% udziałów spółki Pfaffenhain PL (obecnie Lockus), wartość transakcji to 3 mln zł...

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne przejmie 100% udziałów spółki Pfaffenhain PL (obecnie Lockus), wartość transakcji to 3 mln zł...

ING Bank Śląski zakończył wdrożenie systemu CA Clarity służącego do zarządzania projektami i portfolio projektów... UPC Polska podpisała z Globemą umowę na kontrakt i wdrożenie systemu inwentaryzacji sieci opartego na Smallworld Network Inventory firmy GE EnergyIgloocar zakończyła wdrożenie systemu TETA Biznes PartnerUrząd Miasta Gdańska podpisał z Rodan Systems umowę na realizację projektu "e-Gdańsk - europejska metropolia online" obejmującego budowę platformy dedykowanej do komunikacji pomiędzy mieszkańcami i urzędem…

Bank Zachodni WBK zawarł z umowę na dostawę oprogramowania i szkolenia pracowników BZ WBK z zakresu wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych; elementem umowy jest wdrożenie systemu analiz data mining i rozwiązania do optymalizacji kampanii marketingowych… NBP podpisał z ComputerLandem umowę na rozwój scentralizowanego Systemu Gospodarki Własnej, w tym rozwinięcie aplikacji Oracle Financials do wersji 11.5.10 i bazy danych Oracle SGW do wersji 10g… Avantis, dostawca usług mobilnych, wdroży system Exact Globe 2003 EnterprisePolimex-Mostostal wdroży system mySAP ERP Human Capital Management… Sferia zakończyła - realizowaną przez Alcatel-Lucent - budowę bezprzewodowej sieci telefonii stacjonarnej CDMA2000… Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych podpisały z umowę na wdrożenie systemu MAAT... POLOmarket wdraża system mySAP ERP 2005 zawierający rozwiązanie branżowe mySAP Retail; projekt prowadzi IMG Polska… Grupa ITI podpisała z Osmosys umowę na dostawę systemów i urządzeń nadawczych oraz technologii opartej na otwartym standardzie MHP; zostaną one zintegrowane z dekoderami ADB… Morska Agencja Gdynia zakończyła projekt wdrożenia platformy IBM Lotus Notes/Domino oraz systemu CRM... TDP, obecny właściciel fabryki kineskopów w Piasecznie, wdrożył system mySAP ERP; sukces projektu przyczynił się do podjęcia decyzji o rozszerzeniu implementacji na zakłady w Chinach… Centrum Medyczne ENEL-MED zakończyło pierwszy etap wdrożenia systemu Exact Globe 2003 Enterprise


TOP 200