Kontrakt dekady

Koncern chemiczny DuPont przeznaczył ok. 4 mld USD na rozwój swojego systemu informatycznego. Realizacja projektu potrwa 10 lat.

Koncern chemiczny DuPont przeznaczył ok. 4 mld USD na rozwój swojego systemu informatycznego. Realizacja projektu potrwa 10 lat.

Jak informowaliśmy przez tygodniem, potentat przemysłu chemicznego Du Pont Company zawarł kontrakt na outsourcing z firmami: Andersen Consulting i Computer Sciences Corporation. Modernizacja systemu informatycznego funkcjonującego w firmie oraz usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie mają przynieść do 2002 r. dwukrotne zwiększenie wartości akcji na giełdzie. Zawarty pod koniec ub.r., rozłożony na 10 lat, kontrakt na outsourcing uznano za jeden z największych w historii.

Oszczędności za 4 mld

Inwestycje podjęte przez Du Pont, a realizowane przez dwie wspomniane firmy, mają na celu ulepszenie istniejącej infrastruktury przedsiębiorstwa i wykorzystywanego systemu informatycznego. Firma Andersen Consulting, która otrzyma od Du Pont 550 mln USD, ma usprawnić procesy wytwórcze, działania marketingowe i dystrybucyjne, natomiast Computer Sciences Corp., której przypadnie 3,45 mld USD, dostarczy system do wdrożenia we wszystkich placówkach Du Pont. Rocznie obie firmy świadczące usługi dla Du Pont otrzymywać będą 400 mln USD z wynoszącego 690 mln USD budżetu koncernu, przeznaczonego na dział informatyczny. Pozostałych 290 mln USD pochłonie utrzymanie dotychczasowego systemu informatycznego.

Jak powiedziała Cinda A. Hallman, dyrektor ds. informatyki (Chief Information Officer) w Du Pont Co, dzięki temu kontraktowi roczne wydatki ponoszone na informatykę w przedsiębiorstwie zmniejszą się 5% - 10%. Jest to znacznie mniej niż w innych tego typu przedsięwzięciach, w których oszczędności wynoszą 15-20%. Jednak jak podkreślają analitycy, w ciągu ostatnich trzech lat, od kiedy Cinda Hellaman objęła stanowisko szefa informatyki, koszt utrzymania systemu komputerowego zmniejszył się o ok. 40%. Według przedstawicieli koncernu Du Pont, zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje firmy w nowe przedsięwzięcia, m.in. rozszerzenia działalności na rynkach dalekowschodnich.

Wędrówki kadr

Zgodnie z umową, 2600 pracowników z 4200 zatrudnionych w działach informatycznych Du Pont będzie przeniesionych do Computer Sciences. Firma ta przejmie także 13 centrów danych oraz w 30 placówkach firmy na całym świecie wdroży oprogramowanie wspomagające zarządzanie R/3 produkcji niemieckiej SAP AG. CSC ponadto ma być odpowiedzialny za obsługę sieci korporacyjnej Du Pont. 500 pracowników koncernu chemicznego znajdzie zatrudnienie w Andersen Consulting i zajmie się tworzeniem aplikacji dla Du Pont.

W dziale informatycznym pozostanie ok. 1100 osób, które odpowiedzialne będą za współpracę z CSC i Andersen Consulting oraz tworzenie aplikacji dla działów, zajmujących się m.in. kontrolą procesów przemysłowych, badaniami i rozwojem.


TOP 200