Konto dla każdego

Internauci częściej korzystają z poczty elektronicznej niż z WWW - w sieci każdego dnia przesyłanych jest ok. 10 mld listów elektronicznych.

Firma Cyber Research przeprowadziła badania, z których wynika, iż część użytkowników sieci w ogóle nie korzysta z poczty elektronicznej. Ich liczba jednak sukcesywnie maleje. Tylko w Stanach Zjednoczonych blisko 94% (73 mln) internautów deklaruje, iż wysyła listy elektroniczne przynajmniej raz w miesiącu. Zasoby WWW tak często przegląda tylko 89% ankietowanych.

Popularność poczty elektronicznej wzrasta nie tylko z powodu większej dostępności komputerów, lecz również w wyniku wyposażania urządzeń bezprzewodowych w funkcje e-mail. Według analiz International Data Corporation w roku bieżącym na świecie liczba zarejestrowanych kont pocztowych wynosiła ponad 452 mln i wzrośnie ona do ok. 1 mld w ciągu najbliższych 5 lat. Dane te odbiegają nieco od wyników analiz przeprowadzonych przez firmę Messaging Online, która utrzymuje, iż już w roku 1999 na świecie było zarejestrowanych 569 mln kont poczty elektronicznej.

Zobacz również:

Obie firmy zgadzają się jednak co do tego, iż usługi e-mail są wciąż najbardziej popularne na rynku amerykańskim. W USA i Kanadzie założono 124 mln kont firmowych i 80 mln na użytek prywatny. Do reszty świata należy 205 mln "skrzynek". Raport IDC przedstawia także informacje o ilości elektronicznych wiadomości przesyłanych przez Internet każdego dnia. Obecnie, średnio jest to prawie 10 mld, z czego ponad 6 mld przypada na USA i Kanadę. W roku 2005 wartość ta wzrośnie do 34,6 mld z tym, że proporcje te się zmienią: 18 mld - Ameryka Północna; 16,6 - mld Europa.


TOP 200