Konto ESCROW

Amerykański Departament Handlu określił jako "rozbójniczą praktykę" wprowadzanie przez Samsung Electronics oraz inne firmy koreańskie niskich cen na DRAM-y, czyli układy dynamicznej pamięci RAM.

Amerykański Departament Handlu określił jako "rozbójniczą praktykę" wprowadzanie przez Samsung Electronics oraz inne firmy koreańskie niskich cen na DRAM-y, czyli układy dynamicznej pamięci RAM. Import tych urządzeń do USA ma być obłożony cłem w wys. 88% wartości towaru. Decyzja nie jest wiążąca i pozostanie zawieszona do marca 1993, kiedy to Międzynarodowa Komisja Handlu i Departament Handlu USA przedstawią swe ostateczne stnowisko w sprawie dumpingowych cen DRAM-ów. Do tego czasu Koreańczycy mają prawo sprzedawać DRAM-y po starej cenie pod warunkiem, że założą bezimienne konto ESCROW (czyli takie, którego właściciel zostanie ustalony przez procedurę prawną) i będą na nie wpłacać 88% cła. Do marca przyszłego roku wpłacona suma może osiągnąć wys. 450 mln USD. Następnie, jeśli oświadczenia Departementu Handlu i Międzynarodowej Komisji Handlu okażą się zgodne i uznają ceny koreańskiej pamięci za dumpingowe, suma złożona na koncie ESCROW przejdzie na rzecz budżetu USA. Jeśli stanowiska obu organizacji będą rozbieżne, suma ta zostanie zwrócona koreańskim dostawcom. Takie rozwiązanie jest korzystne dla Koreańczyków, bo zwiększa popyt na ich tanie produkty, jest korzystne dla amerykańskich producentów kupujących DRAM-y, bo płacą za nie niską cenę, i jest wreszcie korzystne dla rządu USA, bo prawdopodobnie to on przejmie sumę zdeponowaną na koncie ESCROW. Jednocześnie poprawia się sytaucja amerykańskich producentów DRAM-ów, sprzedających swój towar po wyższej cenie i mających 80% rynku, ponieważ wielu producentów już obecnie składa u nich zamówienia na przyszły rok, spodziewajac się podwyżki cen DRAM-ów koreańskich. Zarabiają też pośrednicy, którzy w niektórych przypadkach podwyższyli cenę koreańskich DRAM-ów o 66%. Przeważa jednak pogląd, że rynkowa cena DRAM-ów nie ulegnie w przyszłym roku znacznej podwyżce, ponieważ była wyznaczana głównie wyższymi cenami, stosowanymi przez producentów amerykańskich.


TOP 200