Konteneryzacja, elastyczność i optymalizacja zasobów

Materiał promocyjny Konteneryzajca staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem - świetnie wpisuje się w konieczność stałego zwiększania elastyczności i szybkości wprowadzania zmian w firmach. Jak bardzo jesteśmy zaawansowani w stosowaniu kontenerów i jakie są ich największe zalety z punktu widzenia użytkowników w Polsce, Czechach i na Słowacji?

Jak wynika z badania IDG Connect „Stosowanie kontenerów w Europie Środkowej”, przeprowadzonego na zlecenie firm SUSE i Hewlett Packard Enterprise, kontenery można już uznać za dojrzałą technologię i firmy zaczynają myśleć o wdrażaniu jej na większą skalę.

Nowe podejście do architektury?

W większości organizacji architektura IT jest raczej monolityczna, jednak co trzecia stosuje mikrousługi, czyli luźno powiązane architektury oparte na komponentach.

Większość firm uczestniczących w badaniu pracuje głównie z modelami kaskadowymi, a rozwój i testowanie prowadzone są linearnie. Jednak aż 68% organizacji korzysta także z bardziej nowoczesnego podejścia w kulturze DevOps czy modelu zwinnym, co pomaga przyspieszać procesy tworzenia aplikacji. W większości firm wykorzystywane są wszystkie trzy wymienione modele działania.

Konteneryzacja kojarzy się przede wszystkim z wprowadzeniem ulepszeń, w tym optymalnym wykorzystaniem zasobów i lepszym wykorzystaniem inwestycji w IT. Dla uczestników badania ważna jest też skalowalność – kontenery mogą przyjmować większe obciążenie pracą w klastrach w ramach jednej warstwy zarządzania.

Kontenery umożliwiają także łatwe testowanie nowych rozwiązań, szybkie wykrywanie błędów i podejmowanie kolejnych prób. To świetne rozwiązanie do testowania nowych pomysłów, pilotażowych projektów – bez konieczności angażowania dużych zasobów sprzętowych i czasowych. To ogromna korzyść biznesowa – możliwość elastycznego, zwinnego działania.

Dla jednej piątej respondentów, istotną zaletą konteneryzacji jest także zapewnienie swobody działania - brak przywiązania do systemów operacyjnych lub określonych platform.

Konteneryzacja, elastyczność i optymalizacja zasobów

Jakie są, Państwa zdaniem, najważniejsze korzyści

z korzystania z kontenerów? (Proszę wybrać maksymalnie trzy)

Szybka kariera konteneryzacji

Kontenery stają się coraz powszechniejsze. Niemal 2/3 uczestników badania twierdzi, że są na zaawansowanym etapie wdrażania konteneryzacji, aż 91% wdrożyło, testowało lub przeprowadziło pilotażowy projekt wdrożenia kontenerów.

Gdzie najczęściej wykorzystywana jest ta technologia? Wśród uczestników badania numer jeden to bazy danych (48% wskazań w Polsce) – kontenery serwerów baz danych mają dobre parametry wydajnościowe i są łatwe w obsłudze, dodatkowo są kompatybilne z wieloma narzędziami do automatyzacji. Wśród ankietowanych firm z Polski na drugim miejscu potencjału wykorzystania kontenerów znalazły się rozwiązania AI, a niemal 40% organizacji wykorzystuje konteneryzację w procesach migracji do chmury.

Ponad połowa firm w regionie Europy Środkowej i 43% firm z Polski uważa, że kontenery działające natywnie w chmurze przynoszą znaczącą wartość. To przede wszystkim obniżenie kosztów (45% wskazań wśród polskich respondentów), usprawnienie procesów DevOps (27%), większa zwinność (38%) i lepsza skalowalność (23%).

Aż 64% organizacji z Polski twierdzi, że są na zaawansowanym etapie wdrażania konteneryzacji, 9% prowadzi testy lub programy pilotażowe, 9% planuje testować tego typu rozwiązania, a 18% wykorzystuje kontenery w niewielkim stopniu.

Metody wdrożeń

W jaki sposób firmy planują wdrażać kontenery? Wymieniane są różne platformy, ale zdecydowanie najczęściej – chmura prywatna (51% wskazań w Polsce). Jedna trzecia organizacji w naszym kraju w kontekście konteneryzacji wybiera chmurę publiczną, a 42% tradycyjną infrastrukturę on-premise, natomiast 31% - infrastrukturę „bare metal”. Zalety kontenerów w środowiskach on-premise to przede wszystkim całkowita kontrola nad systemem operacyjnym, pamięcią masową czy sieciowaniem.

Najczęściej wymienianą obawą związaną z konteneryzacją jest bezpieczeństwo – wymienił je przedstawiciel co trzeciej polskiej organizacji. Podobny odsetek martwi się o konieczność modernizacji istniejących aplikacji oraz o zbyt niedojrzały lub zbyt szybko zmieniający się rynek. Kontenery zapewniają możliwość migracji aplikacji do środowisk chmurowych bez konieczności przeprowadzania masowych przeglądów kodu aplikacji lub danych.

Kolejne bariery we wprowadzaniu konteneryzacji to problem wydajności, a dla co 5. firmy działającej w Polsce – brak odpowiednich kompetencji pracowników.

W większości firm decyzja o wprowadzeniu konteneryzacji zapada na szczeblu CIO lub najwyższego kierownictwa.

Konteneryzacja pozwala przyspieszyć działanie, lepiej wykorzystać posiadane zasoby i łatwiej wprowadzać innowacje w firmie – stąd rosnąca popularność tego rozwiązania w krajach naszego regionu.
Stosowanie kontenerów w Europie Środkowej

Skąd bierze się rosnąca popularność konteneryzacji i w jaki sposób ten trend wpisuje się w architekturę posiadaną przez organizacje? W jakich obszarach najczęściej wykorzystywana jest ta technologia?