Konsultant, czyli negocjator

Rola mediatora klient-dostawca

Obecnie usługi konsultingu IT najczęściej obejmują doradztwo na etapie wyboru i wdrożenia rozwiązań informatycznych, analizę procesów i wymagań biznesowych, przez przygotowanie dokumentacji przetargowej, aż po nadzór nad prowadzeniem projektu. Usługi doradcze koncentrują się na maksymalizacji korzyści biznesowych z wdrożenia. Obok działań w zakresie wsparcia dla budowania optymalnej struktury organizacyjnej czy wdrażania standardów zarządzania IT rola dostawców usług konsultingu z pogranicza biznesu i informatyki sprowadza się do ujednolicenia podejścia do projektu, uwspólnienia języka zamawiającego i dostawcy, lepszego dopasowania zakresu wdrożenia do realnych potrzeb.

"Zawsze staramy się pełnić rolę mediatora, który doprowadzi do utrzymania projektu, bo tylko takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron. Bardzo często musimy jednak uświadamiać klientom, że projekt powinien być lepiej przygotowany wcześniej" - mówi Mirosław Wiatr. Rolą niezależnego dostawcy jest też dbanie o odpowiednio wysoki poziom zaangażowania zarówno ze strony klienta, jak i dostawcy. Znajomość specyfiki branży otwiera drogę do nadzoru procesu wdrożeniowego pod kątem zgodności z przyjętymi na rynku standardami wdrożenia.

Często odpowiednie przygotowanie warunkuje świadomość, że własny zespół IT nie jest odpowiednio przygotowany do realizacji projektu wartego nawet kilkaset tysięcy złotych. Tymczasem, według ekspertów Softtutor Consulting, oszczędności na etapie realizacji projektu są zwykle zdecydowanie większe niż koszty zatrudnienia firmy doradczej. Jest też tak, że dzięki większym możliwościom negocjacyjnym firmy konsultingowej wymierne korzyści pojawiają się już na etapie postępowania przetargowego. "Zdarza się, że dostawca posługuje się zupełnie innym językiem niż klient, który po raz pierwszy od dekady przechodzi przez proces wdrożenia systemu. Przykładowo, w jednej z umów założono, że system musi mieć moduł administracji, przy czym klient rozumiał to jako obsługę kancelarii i obiegu dokumentów, wykonawca zaś jako funkcje zarządzania systemem" - dodaje Izabela Czarnecka, wiceprezes Softtutor Consulting. Jej zdaniem, skala problemów jest duża, ponieważ po podpisaniu umowy istnieje niewielkie pole manewru w zakresie zmian funkcjonalności wdrażanego rozwiązania.

20 lat Softtutor Consulting

Wśród najważniejszych zrealizowanych projektów przedstawiciele Softtutor Consulting wymieniają prace na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ZUS, KRUS, PWPW czy Banku Gospodarki Krajowej. Plany zarządu firmy zakładają zmiany, które mają pozwolić na umocnienie pozycji w czołówce firm doradczych zatrudniających do 50 osób. Stosunkowo niewielki poziom zatrudnienia, prosta struktura organizacyjna oraz znajomość lokalnego rynku mają stanowić istotną przewagę zwłaszcza wobec konkurencji ze strony międzynarodowych firm doradczych. Planowany jest rozwój kompetencji w podziale na potrzeby administracji publicznej i sektora komercyjnego. "Najwięcej satysfakcji przynosi zdobywanie nowych szczytów, ale do tego trzeba się odpowiednio przygotować. Dlatego przez cały czas staramy się rozszerzać ofertę i szukać projektów, które mogą przyczynić się do rozwoju naszych kompetencji" - mówi Izabela Czarnecka. W umocnieniu pozycji rynkowej pomóc ma również nowa, wielooddziałowa struktura spółki Softtutor Consulting.


TOP 200