Konstruktorzy spotykają się wirtualnie

Firma Boeing Co. przedłużyła umowę z firmą Cisco na korzystanie z systemu Cisco WebEx umożliwiającego zdalną współpracę opartą na wirtualnych spotkaniach. Jednocześnie przedstawiciele Boeinga zapowiedzieli, że ich firma nosi się z zamiarem zakupienia tego rozwiązania na własne potrzeby. WebEx umożliwia pracownikom Boeinga uczestnictwo w spotkaniach online, zarówno w ramach komunikacji wewnętrznej, jak i w kontaktach z zewnętrznymi klientami, co zmniejsza zapotrzebowanie na czasochłonne i kosztowne podróże służbowe. Co miesiąc około 680 tys. pracowników firmy Boeing uczestniczy w ponad 140 tys. wirtualnych spotkaniach. Pracownicy mają do dyspozycji w ramach systemu wewnętrzny obieg dokumentów i informacji, ułatwiający prowadzenie rozmów i rozwiązywanie problemów.


TOP 200