Konsorcjum VPN

VPNC (VPN Consortium) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym firmy zajmujące się produkcją systemów VPN. Do najważniejszych zadań konsorcjum należy promowanie sprzętu VPN oferowanego przez członków tego gremium, a także popularyzowanie w mediach wiedzy o sieciach wirtualnych.

VPNC (VPN Consortium) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym firmy zajmujące się produkcją systemów VPN. Do najważniejszych zadań konsorcjum należy promowanie sprzętu VPN oferowanego przez członków tego gremium, a także popularyzowanie w mediach wiedzy o sieciach wirtualnych.

Na stronach VPNC umieszczono wiele interesujących dokumentów związanych z sieciami i systemami VPN. I tak na przykład pod adresemhttp://www.vpnc.org/InteropProfiles/ można znaleźć informacje pomagające użytkownikowi w konfigurowanu urządzeń VPN nawet wtedy, gdy pochodzą one od różnych dostawców. Na stronie znajduje się standardowy zbiór informacji wspomagających użytkownika, ale nie tylko. Twórcy strony starają się także ujednolicać terminologię. Producenci używają często różnych terminów na określenie tych samych pojęć. Przykładowo interfejs, przez który przemierzają nie zaszyfrowane dane, opisuje się jako "interfejs LAN", "korporacyjny" czy "wewnętrzny". Użytkownikom VPN przygotowano także specjalne profile dokumentacji i możliwe do zrealizowania scenariusze implementowania systemów VPN.

Zobacz również: