Konsolidacja systemu IT

Konsolidacja i wirtualizacja to jeden z przykładów strategii prowadzącej do obniżenia kosztów utrzymania systemu IT, która jest coraz bardziej doceniana przez użytkowników.

Konsolidacja to obecnie bardzo popularna metoda zmniejszania kosztów utrzymania centrum przetwarzania danych. Użytkownicy, nie tylko z dużych firm, zaczynają ją powszechnie stosować. Blisko jedna trzecia wszystkich działających na świecie firm już przeprowadziła konsolidację i wirtualizację swojego systemu IT, jak wynika z badań Symantec. Z kolei Gartner ocenia, że 55% mocy przetwarzania nowych, zainstalowanych w 2010 r. serwerów będzie wykorzystywane do obsługi maszyn wirtualnych (w 2009 r. było to tylko 40%). A w tym roku ok. 24% całkowitej mocy obliczeniowej na świecie będzie związane z serwerami wirtualnymi VM, by w 2012 wzrosnąć do 50%, a liczba działających na świecie VM wzrośnie 10-krotnie, do 58 mln (z 5,8 mln w ub.r.).

Podobne są wyniki analiz i prognoz Taneja Group. Według analityków tej firmy, 18-25% aplikacji działa obecnie na serwerach wirtualnych, a 70% ankietowanych przez Taneja przedsiębiorstw wykorzystuje lub planuje wdrożenie systemów zwirtualizowanych, obsługujących również aplikacje o krytycznym znaczeniu dla ich biznesu.

Jeśli pojawi się konieczność modernizacji systemu IT lub centrum danych - a jest to nieuniknione w każdej firmie - to każdy menedżer IT stanie przed zadaniem przygotowania biznesowo uzasadnionej koncepcji jego modyfikacji. Jej elementem będzie zapewne analiza argumentów przemawiających za lub przeciw konsolidacji. A jeżeli zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów utrzymania systemu są priorytetowymi zdaniami, to bardzo prawdopodobne, że konsolidacja i wirtualizacja staną się podstawą projektu wdrożenia.

Pośrednim potwierdzeniem tej tendencji są analizy rynku serwerów. Gartner prognozuje, że liczba sprzedanych na świecie serwerów osiągnie w 2010 r. poziom 6,9 mln, a więc o 6% więcej niż w roku 2009. Będzie to jednak aż o 16% mniej niż w 2008, gdy sprzedano 8,1 mln takich komputerów. A do tego spadku przyczynia się m.in. właśnie popularyzacja konsolidacji i wirtualizacji, które zmniejszają zapotrzebowanie na liczbę fizycznych maszyn, choć stawiają nowe wymagania, jeśli chodzi oich wyposażenie, wydajność i niezawodność.

Na przykład Paul Prince, CTO w Dell Enterprise Product Group, uważa, że w przypadku serwerów najważniejsze trendy w tym roku to istotny wzrost popytu na pamięć RAM, wydajniejsze procesory i przepustowość interfejsów I/O. Zwraca on jednocześnie uwagę, że w nowych wdrożeniach widać tendencję do zwiększania liczby wirtualnych serwerów, z ok. 20 na jedną fizyczną maszynę do 50, a nawet 100. Powoduje to, że znaczenie niezawodności będzie rosło jeszcze bardziej, a w efekcie - popyt na droższy sprzęt wyższej klasy.

Jeśli chodzi o wydajność I/O, to konsolidacja też stawia zupełnie nowe wymagania i przyczynia się do wzrostu popularności interfejsów 10Gigabit Ethernet. W systemach HPC (High-Performance Computing) często wykorzystywane są obecnie interfejsy InfiniBand, ale systematycznie spadające ceny 10Gigabit Ethernet powodują, że technologia ta staje się coraz bardziej konkurencyjna.


TOP 200