Konsolidacja I/O

Najprawdopodobniej już w 2008 r. pojawi się oferta elementów sieciowych umożliwiających praktyczną realizację idei integracji sieci Ethernet i Fibre Channel.

Najprawdopodobniej już w 2008 r. pojawi się oferta elementów sieciowych umożliwiających praktyczną realizację idei integracji sieci Ethernet i Fibre Channel.

Technologia FCoE (Fibre Channel over Ethernet) dość powszechnie była oceniana jako bardzo obiecująca, ale do niedawna istniała jedynie na papierze i w zapowiedziach firm prezentujących prototypowe urządzenia. Ostatnio pojawiła się realna szansa na jej praktyczną popularyzację. Podczas konferencji Storage Networking World po raz pierwszy odbył się pokaz działania heterogenicznej sieci FCoE wyposażonej w zestaw urządzeń i oprogramowania opracowanych przez QLogic, Network Appliance i Nuova Systems.

Jeden system zamiast dwóch

Fibre Channel over Ethernet to technologia, która ma umożliwić budowę w centrum danych jednolitego systemu integrującego sieci Ethernet LAN i pamięci masowe wykorzystujące łącza Fibre Channel. Jej zastosowanie powoduje, że serwery nie będą musiały być wyposażane w oddzielne interfejsy Ethernet i FC, a w efekcie możliwe będzie uzyskanie oszczędności finansowych oraz uproszczenie systemu IT, który będzie mógł zostać wyposażony tylko w jeden uniwersalny zestaw interfejsów, przełączników i okablowania. Protokół FCoE umożliwia bowiem umieszczenie ramek FC wewnątrz pakietów Ethernet bez konieczności korzystania ze stosu TCP/IP.

Pionierem i autorem tej koncepcji jest Nuova Systems, względnie młoda i mało znana firma, ale należy zauważyć, że została ona utworzona przez inżynierów, którzy wcześniej pracowali w Cisco Systems, a potentat ten ma w niej swoje udziały. Koncepcja FCoE budziła początkowo poważne wątpliwości, czy tego typu rozwiązanie będzie mogło zaoferować wydajność konkurencyjną do FC. Przynajmniej częściowo na takie wątpliwości miała odpowiedzieć prezentacja na Storage Networking World działającej sieci FCoE, w której wykorzystano interfejsy 10Gigabit Ethernet.

Praktyczną i ważną zaletą FCoE jest możliwość rozbudowy centrum danych wyposażonego w pamięci masowe FC przy wykorzystaniu standardowej sieci Ethernet. Jeśli np. okaże się, że w systemie wzrastają wymagania na liczbę łączy do sieci FC SAN, to zamiast kupować kosztowny zestaw kolejnych interfejsów FC HBA (Host Bus Adapter), użytkownik może względnie łatwo i tanio podłączyć kolejne aplikacje do systemu pamięci masowej, wykorzystując okablowanie Ethernet.

Urządzenia konwergentne

Wraz z tą technologią pojawiło się też nowe określenie CNA (Converged Network Adapters), które odnosi się do nowego typu uniwersalnych kart sieciowych Ethernet obsługujących zarówno protokół FC, jak i standardowy TCP/IP. Interfejsy CNA, czyli karty sieciowe 10Gigabit Ethernet wyposażone w zintegrowaną funkcjonalność Fibre Channel HBA, podczas Storage Networking World zaprezentowała firma QLogic.

Na razie elementy FCoE nie są jeszcze dostępne na rynku, ale wszystko wskazuje, że już w 2008 r. mają pojawić się karty CNA, które mogą przynieść znaczne ograniczenie kosztów nowych inwestycji


TOP 200