Konsekwentna zmiana

Podstawowe wyzwania stojące przed IT w grupie energetycznej:

Spójność i jednolity model usługowy

Efektywność procesowa i kosztowa

Jakość

Innowacyjność i elastyczność

Dotychczas do integracji systemów IT wspierających działalność biznesową była wykorzystywana platforma

NetWeaver. Od czasu rozpoczęcia procesu transformacji zredukowano liczbę interfejsów aplikacji biznesowych z 400 do 50. Systemów IT wciąż przybywa, a zamiar podłączenia również systemów technologicznych - SCADA, SID, AMI - sprawia, że potrzebne jest narzędzie o większych możliwościach. Docelowe utrzymywanie dwóch szyn byłoby nieefektywne kosztowo. Dla jednej zostaną zastosowane wspólne protokoły i standardy zarządzania. Wdrożenie zostało podzielone na etapy, a pierwsze działania zostały właśnie uruchomione.


TOP 200