Konsekwentna zmiana

"Obecnie program jest na końcowym etapie fazy drugiej - wyjaśnia Tomasz Zbroiński, dyrektor programu "Transformacja IT".

W pierwszej transzy "Transformacji IT", w ramach przygotowania ładu korporacyjnego wypracowano politykę IT stanowiącą bazę dla dalszych działań w programie. Opracowano i zatwierdzono finalny kształt dokumentów. Istotnym elementem było przygotowanie restrukturyzacji spółki mającej świadczyć usługi IT dla Grupy - Energi ITE. Potem opracowano proces zarządzania poziomem usług IT i przygotowano karty usług oraz katalog usług IT. Przygotowano zasady zarządzania architekturą IT, ukonstytuowano Radę ds. Architektury, odpowiedzialną za koordynowanie działań dotyczących architektury systemów IT.

Transza druga i trzecia

W realizowanej obecnie drugiej fazie zespoły projektowe skupiają się na wdrożeniu struktur i regulaminów organizacyjnych wspieranych przez wypracowane w pierwszej transzy procesy IT i narzędzia automatyzujące. Duży nacisk kładziony jest na praktyczną implementację i przestrzeganie reguł zarządzania architekturą IT oraz konsekwentne stosowanie jednolitych procedur zakupowych. Całość prac prowadzona jest w ścisłej współpracy ze spółką Energa ITE i koordynowana przez Centrum IT Energa SA.

Cały katalog produktów programu, stopień oraz korzyści ich wdrożenia zostaną podsumowane w trwającej 3 miesiące trzeciej transzy. Planowane jest uruchomienie wspólnego dla Grupy narzędzia do wsparcia zarządzania portfelami projektów opartego na rozwiązaniu Microsoft EPM.

"Kompleskowe zmiany w organizacji IT pozwolą nam efektywniej przeprowadzać procesy projektowe i szybciej dostarczać nowe produkty dla biznesu" - zapowiada Roman Dudzik.

Niezależność i elastyczność

Polityka zarządzania dostawcami w Grupie Energa zakłada rozdzielenie roli producenta sprzętu/licencji od roli integratorów/dostawców usług. Konsolidacja zakupów dla kategorii zakupowych IT była okazją do wywalczenia lepszej pozycji przetargowej.

"Dzięki zmianom w organizacji IT jesteśmy w stanie efektywnie przeprowadzić proces zakupowy i wykonywać założony plan. W roku 2011 jego realizacja sięgnęła 89%" - mówi Roman Dudzik. "Jednak nie wszystko trzeba centralizować za wszelką cenę" - dodaje. "Uwzględniliśmy autonomię systemów technologicznych. Czasem nie warto obarczać dodatkową ścieżką akceptacyjną systemów, która może spowolnić ich rozwój. Wystarczy, że aplikacje mają wspólnie zaplanowaną architekturę, interfejsy i standardy technologiczne" - reasumuje.

Powołanie osobnej spółki Energa Informatyka i Technologie odbyło się na odpowiednim etapie projektu "Transformacja IT". Dzięki temu Energa ITE, będąc dostawcą usług sieciowych i telekomunikacyjnych, może na dobrych warunkach dzierżawić fragmenty sieci światłowodowych. W dalszej perspektywie Energa ITE będzie świadczyć usługi informatyczne i telekomunikacyjne podmiotom zewnętrznym.


TOP 200