Konkursowe prace

Związek Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów organizuje konkurs na najciekawszą pracę magisterką na temat „Nowa gospodarka (e-economy) – teoria i praktyka”.

W konkursie mogą brać udział studenci, którzy obronią pracę magisterską w czasie od 1 października 2001 do 30 września 2002 roku, na uczelni wyższej, mającej uprawnienia do nadawania tytułów magistra. W zmaganiach o główne nagrody mogą brać udział studenci wszystkich specjalności, od humanistycznych do technicznych, o ile w pracy magisterskiej skupią się na problematyce nowej ekonomii.

Organizatorzy przewidzieli III nagrody pieniężne. Za zajęcie pierwszego miejsca 15 tysięcy zł, drugiego –10 tysięcy zł i trzeciego - 5 tysięcy zł. Oprócz tego laureaci będą mieli szanse na staż, w jednej z firm współorganizujących konkurs, takich jak: IMG, , ComArch, Optimus czy mBank.

Termin nadsyłania prac upływa 20 października 2002 roku. Do tego czasu można je przesyłać lub składać w ZPPHiF przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie.